31 Husmannsplassen Kvernstua

Husmannsplassen Kvernstua under Vik Hovedgård ble bygd som plass på slutten av 1600-tallet ved bekken øst for tunet på garden. Kvernstubekken danner et naturlig dele mellom Øgarden av Vestby og plassene under Vik. Det har mest sannsynlig vært en kvern ved bekken på slutten av 1600-tallet som gav navn til plassen. Svein Skjellorsen født ca. 1665 var registrert husmann i 1701.

Bilde 1 – Kvernstua fra 1950/60-tallet. Kilde: Enebakk bygdebok, bind 3: Gards og slekts-historie for Dalefjerdingen. Foto fra nb.no.

1 km lengre opp Bjerklandsveien finner man Sagbakken hvor det var en sag. Denne ble senere flyttet ned til kverna på slutten av 1800-tallet. Kvernstua består av stue, låve, fjøs og uthus. Stua er bygget på 1840-tallet, låven er fra 1874, mens skjulet er fra 1935.

Bilde 2 – Flyfoto av utløpet til Kvernstubekken. I bakgrunn kan man skimte Kvernstua. Foto: Akershusbasen, 20.09.1963.

Sammen dannet disse bygningene trolig den eneste komplette gjenværende husmannsplassen i Ytre Enebakk frem til låven raste sammen.

Bilde 3 – Kvernstua med stua, uthuset og låven. Tunet sett fra hhv vest mot øst. Foto: Asplan Viak, 2016.

Bygningene på Kvernstua er SEFRAK-registrerte.

Bilde 4 – Luftfoto av Kvernstua med SEFRAK‐markører fra før hovedbygningen raste sammen. Foto: Askeladden
Bilde 5 – Slik ser restene av Kvernstua ut i dag – totalt forfallent etter mangel på vedlikehold fra kommunen. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Her er diverse avisoppslag fra Enebakk Avis.

LINKER:
 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 46 Husmannsplassen Setra > 
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav > 
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >