31 Husmannsplassen Kvernstua

Kvernstua under Vik Hovedgård ble bygd som plass på slutten av 1600-tallet ved Kvernstubekken som danner et naturlig dele mellom plassene Øgarden av Vestby og plassene under Vik hovedgård. Det har mest sannsynlig vært en kvern ved bekken på slutten av 1600-tallet som gav navn til plassen.

Bilde 1 – Gammelt bilde av Kvernstua tatt nordfra i Bjerklandsveien rundt 1950/60-tallet. Foto: nb.no.

Husmenn i kronologisk rekkefølge var:

  • Svein Skjellorsen (1665-*) g m * (*-*)
  • Rasmus Jensen (*-*) g m Jøran Olsdatter (*-*)
  • Ola Kristoffersen (*-*) g m Mette Olsdatter (*-*)
  • Christen Bergersen (1759(7)-1809) g m Ingebor Olsdatter (1746(5)-1811)
  • Arne Bergersen (1765-*) g m Berthe Hansdatter (1768-*)
  • Hans Tostensen (1770-1815) g m Anne Kristensdatter (*-*)
  • Jens Svendsen (1792-*) g m Thore Andersdatter (1801-*)
  • Johan Christian Jensen (1830-1892) g m Gunhild Olsdatter (1830-1913)
  • Karl Kristiansen (1871-1957) g m Anna Johansen (1877-1969)

1 km lengre opp Bjerklandsveien finner man husmannsplassen Sagbakken hvor det var en oppgangssag som ble flyttet ned til kvernstubekken på slutten av 1800-tallet. Kvernstua bestod av stue, låve, fjøs og uthus. Stua er bygget på 1840-tallet, låven er fra 1874, mens skjulet er fra 1935.

Bilde 2 – Flyfoto av utløpet til Kvernstubekken. I bakgrunn kan man skimte Kvernstua. Foto: Akershusbasen, 20.09.1963.

Sammen dannet bygningene trolig den eneste komplette gjenværende husmannsplassen i Ytre Enebakk frem til låven raste sammen i februar 2019. Bygningene på Kvernstua er SEFRAK-registrerte.

Bilde 3 – Luftfoto av Kvernstua med SEFRAK‐markører fra før hovedbygningen raste sammen. Foto: Askeladden.
Bilde 4 – Kvernstua med stua, uthuset og låven. Tunet sett fra hhv vest mot øst. Foto: Asplan Viak, 2016.

I forbindelse med utbygging i området, gjennomførte OBOS Block Watne i 2020/2021 omfattende restaureringsarbeider av plassen, der tradisjonshåndverkere ble brukt til arbeidene. Bygninger og plassen ble istandsatt og tilbakeført til den eldre dokumenterte utformingen.

Bilde 5 – Slik så restene av Kvernstua ut sommeren 2020 – totalt forfallent etter mangel på vedlikehold fra kommunen over mange år. Den er nå revet. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Den sammenraste låvebygningen med fjøs og stall var i svært dårlig forfatning, og lite av originale materialer og konstruksjoner kunne gjenbrukes. Låvebygningen ble derfor revet. For å bevare noe av tunet ble eksisterende fundamenter og låvebru bevart, og man etablerte et uteområde for turgåere tilrettelagt for grilling og med muligheter for å sitte både ute og under tak.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
«En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.» Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.


LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ Enebakk Avis (07.04.2021) – Har gitt utbygger tillatelse til å rive kulturminnet .. (PDF her.)
↗️ Enebakk Avis (22.03.2021) – Utbygger vil erstatte gammel låve med grillplass … (PDF her.)
↗️ Enebakk Avis (02.12.2020) – Tradisjonshåndverker Meik skal sette i stand Kvernstua … (PDF her.)
↗️ Enebakk Avis (21.11.2020) – Skuffende og trist, sier historielaget … (PDF her.)
↗️ Enebakk Avis (21.11.2020) – Bli likevel ikke satt i stand: – Er minst 10 år for sent ute … (PDF her.)
↗️ Enebakk Avis (09.09.2020) – Tilbakefører husmannsplassen og åpner for utleie … (PDF her.)
↗️ Enebakk Avis (20.02.2019) – Låven raste og ledningen hang over veien … (PDF her.)
↗️ Asplan Viak (13.04.2016, justert 13.12.2017) – Kvernstua ‐ Kulturminnefaglig vurdering … (PDF her.)
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 10 Vik Hovedgård
➡️ 30 Plasser og bruk av Vik
➡️ 32 Husmannsplassen Bjørnholt
➡️ 38 Husmannsplassen Bjerkeland
➡️ 39 Husmannsplassen Råkan
➡️ 46 Husmannsplassen Setra
➡️ 47 Husmannsplassen Nedre Grav
➡️ 50 Durud – funnsted fra istiden
➡️ 66 Husmannsplassen Tangen
➡️ 71 Husmannsplassen Tåjet
➡️ 80 Husmannsplassen Andersrud
➡️ 85 Husmannsplassen Sagbakken