31 Husmannsplassen Kvernstua

Husmannsplassen Kvernstua under Vik Hovedgård ble bygd som plass på slutten av 1600-tallet ved bekken øst for tunet på garden. Bekken danner dele mellom Øgarden av Vestby. Kvernstua består av stue, låve, fjøs og uthus. Stua er bygget i 1840-årene, låven er fra 1874, mens skjulet er fra 1935. Svein Skjellorsen født ca. 1665 var registrert husmann i 1701.

Bilde av Kvernstua med stua, uthuset og låven. Bilde fra Enebakk Historielag.
Bilde tatt på oversiden av Kvernstua i Bjerklandsveien. Bilde fra Enebakk Historielag.

Sammen danner disse bygningene trolig den eneste komplette gjenværende husmannsplassen i Ytre Enebakk. Bygningene på Kvernstua er SEFRAK-registrerte.

Her er et avisoppslag fra Enebakk Avis etter at taket på låven raste sammen. Hva som nå skjer med plassen er uvisst.

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthullsøks fra Steinalderen >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 42 Husmannsplassen Bakken >
< 44 Husmannsplassen Holdtopp >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >