111 Dragåsen bygdeborg

Under arbeid! – Ikke satt ut!

Dragåsen fra tidlig jernalder er fredet med Kulturminne ID: 32049. Navnet Dragåsen kom til etter sagnet om Dragehulen lokalisert ved bunnen av åsen hvor en drage skulle ha passet på en sølvskatt/åre.

Bilde 1 – Stablesteiner av bygdeborgen sett fra nordvest. Foto: Trym Bergtatt, 09.08.2020.

Kollens høyde er 228 moh. og faller bratt i alle retninger, og stupbratt mot NV, NØ, Ø og S. Den er bygd av stor og mellomstor bruddstein med enkelte blokker. Den er best bevart i NV, der den er bredest. Inngangen har mulig vært fra kollens SØ-del. Inngangen har mulig vært fra kollens SØ-del.

Bilde 2 – Kartutsnitt av lokasjonen hvor bygdeborgen er lokalisert. Kulturminnet er fredet og har KulturminneID: 32049. Det ble fredet 10.07.1978. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Bygdeborg, ofte kalt tyveborg eller tjuveborg, er et primitivt festningsanlegg fra førhistorisk tid, gjerne anlagt på små og bratte fjelltopper som er utilgjengelige fra flere kanter. Forsvarsverkene består som regel av enkle tørrsteinsmurer, opprinnelig trolig forsterket med palisader, og finnes fortrinnsvis mot den side der adgangen er lettest. Huskonstruksjoner har man sjelden funnet rester av innenfor murene, men de fleste borger har hatt tilgang på vann gjennom brønner eller naturlige kilder.

Illustrasjon 1 – Jan Værp/Ark reklamebyrå og Vest-Agder fylkeskommune. Slik så en tenkt bygdeborg ut. Foto: Internett.

Bygdeborger er vanlige både i Sverige og i Norge. Man antar at de norske borgene for det meste skriver seg fra romertiden og folkevandringstiden. Bygdeborgene ligger gjerne på steder som har hatt strategisk betydning, og med god utsikt over den nærliggende bygda. De oppfattes dels som midlertidige tilfluktssteder under urolige forhold i folkevandringstiden, dels som festningsanlegg i utkantene av gamle riker. Mange norske navn på «slott» eller «borg» er knyttet til slike bygdeborger.

GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen. For å spare plass, har jeg klippet og limt for å få kun det relevante innholdet mest mulig komprimert.

Øvre Smaalenene hadde et oppslag om funnet av bygdeborgen i 1978.

Bilde 4 – Utklipp fra Øvre Smaalenene – utgitt mandag 24. juli 1978. Foto: Trym Bergtatt, 04.01.2023.
LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 33 Bygdeborgen Slossåsen >
< 110 Dragehula >
< 112 Sølvskjerpet i Mjerskaugkollen >
< 113 Oppmålingstårn Mjerskaugkollen >
< 118 Jettegryter Mjerskaugkollen >
< 120 Kristofferstein >