111 Dragåsen bygdeborg

Under arbeid!

Bygdeborg, ofte kalt tyveborg eller tjuveborg, er et primitivt festningsanlegg fra førhistorisk tid, gjerne anlagt på små og bratte fjelltopper som er utilgjengelige fra flere kanter.

Bilde 1 – Den ene bratte kanten som ruinene fra borgen lå på. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Dragåsen fra tidlig jernalder er fredet med KulturminneID: 32049. Navnet Dragåsen kom til etter sagnet om Dragehulen lokalisert ved bunnen av åsen hvor en drage skulle ha passet på en sølvskatt/åre. Kollens høyde er 228 moh. og faller bratt i alle retninger, og stup-bratt mot NV, NØ, Ø og S. Den er bygd av stor og mellomstor bruddstein med enkelte blokker. Den er best bevart i NV, der den er bredest.

Bilde 2 – Kartutsnitt av lokasjonen hvor bygdeborgen er lokalisert. Kulturminnet er fredet og har KulturmiddeID: 32049. Det ble fredet 10.07.1978. Man kan finne den med til dels gjengrodd sti fra Bråtanstua. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Inngangen har mulig vært fra kollens SØ-del.

Bilde 3 – Rester etter del av bygdeborgen. På bildet sees forskansningen nedenfra. Foto:
Hans Kristian Jensen, 2015.

19/8-2012 Rusletur til Dragåsen