111 Dragåsen bygdeborg

Bygdeborgen finner dere på GPS lokasjonen 59.703283, 11.033158 eller dere kan se den på kartet lengre ned. Det står dessverre ikke noen tavle på stedet.

Dragåsen fra tidlig jernalder er fredet med Kulturminne ID: 32049. Navnet Dragåsen kom til etter sagnet om Dragehulen lokalisert ved bunnen av åsen hvor en drage skulle ha passet på en sølvskatt/åre.

Bilde 1 – Stablesteiner av bygdeborgen sett fra nordvest. Foto: Trym Bergtatt, 09.08.2020.

Kollens høyde er 228 moh. og faller bratt i alle retninger, og stupbratt mot NV, NØ, Ø og S. Den er bygd av stor og mellomstor bruddstein med enkelte blokker. Den er best bevart i NV, der den er bredest. Inngangen har mulig vært fra kollens SØ-del. Inngangen har mulig vært fra kollens SØ-del.

Bilde 2 – Kartutsnitt av lokasjonen hvor bygdeborgen er lokalisert. Kulturminnet er fredet og har KulturminneID: 32049. Det ble fredet 10.07.1978. Man kan finne den med til dels gjengrodd sti fra Bråtanstua. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Bygdeborg, ofte kalt tyveborg eller tjuveborg, er et primitivt festningsanlegg fra førhistorisk tid, gjerne anlagt på små og bratte fjelltopper som er utilgjengelige fra flere kanter. Forsvarsverkene består som regel av enkle tørrsteinsmurer, opprinnelig trolig forsterket med palisader, og finnes fortrinnsvis mot den side der adgangen er lettest. Huskonstruksjoner har man sjelden funnet rester av innenfor murene, men de fleste borger har hatt tilgang på vann gjennom brønner eller naturlige kilder.

Illustrasjon 1 – Jan Værp/Ark reklamebyrå og Vest-Agder fylkeskommune. Slik så en tenkt bygdeborg ut.

Bygdeborger er vanlige både i Sverige og i Norge. Man antar at de norske borgene for det meste skriver seg fra romertiden og folkevandringstiden. Bygdeborgene ligger gjerne på steder som har hatt strategisk betydning, og med god utsikt over den nærliggende bygda. De oppfattes dels som midlertidige tilfluktssteder under urolige forhold i folkevandringstiden, dels som festningsanlegg i utkantene av gamle riker. Mange norske navn på «slott» eller «borg» er knyttet til slike bygdeborger.

LINKER:
RELATERTE TAVLER
33 Bygdeborgen Slossåsen
110 Dragehula
112 Sølvskjerpet i Mjerskaugkollen
113 Oppmålingstårn Mjerskaugkollen
118 Jettegryter Mjerskaugkollen
120 Kristofferstein