08 Steinkistedammen

I tidligere tider lå det en gammel «steinkistedam» ved Sagstuen. Denne falt for tidens tann en gang på 1970-tallet. I 1995 bygde Tangenselvas venner opp den gamle brua, men etter bare 10 år var den så råtten at den ble stengt.

Bilde 1 – Brua over Steinkistedammen som ble satt opp i 1995. Foto: Enebakk Historielag.

Høsten 2006 ble dammen restaurert med hjelp av Enebakk historielag og midler fra kommunen. Det ble denne gangen benyttet impregnert trevirke. Dammen ble bygd etter gamle metoder for å ivareta det historiske perspektivet. Den 16.oktober 2006 ble den nye brua over Steinkistedammen åpnet igjen av nestleder i Enebakk historielag, Åse Killerud. Se artikkel fra Østlandets Blad her.

Bilde 2 – Broen ble åpnet igjen av nestleder i Enebakk historielag, Åse Killerud. Foto: Christian Clausen, Østlandets Blad.

Men kun en drøy måned etter ble den igjen stengt av kommunen pga. veldig høy vannstand fra Tangenelva. Se artikkel fra Østlandets Blad her.

Enebakk kommune stengte broen for ferdsel i 2014 og den 26.6.2015 sendte de ut anbudsvarsling om bygging av ny bru over elven. Se anbudsvarselet her.

Bilde 3 – Brua ved Steinkistedammen sett fra oversiden slik den ser ut i dag. Den står nå på betongsøyler montert på fast fjell. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Nyåpning av dagens bru ble foretatt av kommunen den 03.06.2016 og brukes i dag som turvei/skolevei og er en del av kirkestien til Mari kirke.

Bilde 4 – Brua ved Steinkistedammen sett fra nedsiden. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Hva er en Steinkistedam eller Laftedam?
En laftedam eller steinkistedam er en demning av laftede tømmerkister fylt med stein. Damtypen brukes for eksempel til oppdemming av fløtingselver, når grunnen er løs der demningen skal stå.

Video 1 – Her er en video fra NRK og «Norge rundt» hvor de forklarer hva en Steinkistedam er og du får se hvordan den bygges.
LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 04 Vestby Mølle/Frørenseriet >
< 06 Historien om Sagstuen>
< 28 Benkeplasser av akvedukter >