08 Steinkistedammen

I tidligere tider lå det en gammel «steinkistedam» ved Sagstua. Denne falt for tidens tann en gang på 1970 tallet. I 1995 bygde Tangenselvas venner opp den gamle dammen på nytt. Høsten 2006 ble dammen restaurert av Enebakk historielag. Dammen er bygget etter gamle metoder og brukes i dag som turvei/skolevei og er en del av kirkestien til Mari kirke. Kommunen åpnet den 03.06.2016.

Steinkistedammen sett fra oversiden.
Steinkistedammen sett fra nedsiden.

Hva er en Steinkistedam eller Laftedam?
En laftedam eller steinkistedam er en demning av laftede tømmerkister fylt med stein. Damtypen brukes for eksempel til oppdemming av fløtingselver, når grunnen er løs der demningen skal stå.

Her er en video fra NRK og «Norge rundt» hvor de forklarer hva en Steinkistedam er og du får se hvordan den bygges.