109 Husmannsplassen Dal

Dal under Ubberud hovedgard ble bygd på 1790-tallet i lia vest for husmannsplassen Bråtan, men plassen ble ryddet før svartedauden.

Bilde 1 – En klynge av Poppel står på plassen etter Dal. Det er også solbærbusker her. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Det finnes i dag kun noen ruiner av grunnmuren til stua, samt et stort tuntre. Fra gammelt av gikk det et vegfar over tunet på Ubberud, langs plassen på Solli, forbi Bråtan, ned mot Høljølen (Høljern) og opp ved enden av Langen mot Skiveien og Rustad gard. Dalsenga som jordet her heter var full av Poppel-osp (Populus tremula) på 1930-tallet.

Bilde 2 – Rester av ruiner fra boplassen. Det er flere ruiner fordelt på en plass rett ved en bekk. Man kan tydelig se at plassen har vært kultivert. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Plassen hadde store flater for dyrking av korn og området nedenfor kalles for Dalsliene. Nils Hansen (1741-?) gift med Kristine Arnesdatter (1751-?), var registrert husmann her i 1801.
Siste  registrerte husmann her var Laurits Petersen (1853-?) gift med Helene Johansdatter (1860-?) da deres sønn Johan Petrus ble født den 17.4.1882.

Bilde 3 – Trau av gran. Baksiden har jernbeslag
under endene. Antatt alder er ca. 1800-tallet. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Siste gang plassen er nevnt som bebodd, var i 1882 da Laurits lagde trau som han gikk inn til byen for å selge.

 RELATERTE TAVLER
< 49 Husmannsplassen Bråtanstua >
< 95 Husmannsplassen Solli >