109 Husmannsplassen Dal

Husmannsplassen Dal under Ubberud hovedgard, ble ryddet som plass på 1790-tallet, i lia vest for husmannsplassen Bråtan. Denne plassen var også ryddet før Svartedauden, men forlatt som mange andre plasser.

Bilde 1 – Rester av ruiner fra boplassen. Det er flere ruiner fordelt på en plass rett ved en bekk. Man kan tydelig se at plassen har vært kultivert. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Det finnes i dag kun noen ruiner igjen av grunnmuren til stua. Fra gammelt av gikk det et veifar forbi her. Den gikk over tunet på Ubberud, langs plassen på Solli, forbi Bråtan, ned mot Høljølen (Høljern), og opp ved enden av Langen mot Skiveien og Rustad gård. Dalsenga som det gamle jordet heter her, var full av Poppel-osp (Populus tremula) på 1930-tallet. Poppel-ospen ble hogget ned for mange år siden.

Bilde 1 – En klynge av løvtrær står fortsatt på plassen etter Dal. Det er også solbærbusker her. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Registrerte husmenn i perioden 1790 til 1882 var:

  • 1790-1805 – Nils Hansen (1741-1817), gift med Kristine Olsdatter (1751-1801)
  • 1805-1807 – Johannes Gudbrandsen (*-*), gift med Anne Persdatter (*-*)
  • 1807-1820 – Kristian Olsen (1777-*), gift med Lovise Nilsdatter (*-*)
  • 1820-1835 – Søren Olsen (*-*), gift med Gunhild Svendsdatter (*-*)
  • 1835-1840 – Sjur Johannessen (*-*), gift med Inger Jensdatter (*-*)
  • 1840-1860 – Anders Eriksen (*-*), gift med Anne Marie Hansdatter (*-*)
  • 1860-1875 – Johannes Andersen (1820-*), gift med Berthe Kristoffersdatter (1821-*)
  • 1881-1882 – Laurits Petersen (1852-*), gift med Helene Johannesdatter (1859-*)

Plassen hadde store flater for dyrking av korn, og området på sørsiden heter Dalsliene.

Bilde 3 – Trau av gran. Baksiden har jernbeslag
under endene. Antatt alder er ca. 1800-tallet. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Siste gang plassen er nevnt som bebodd, var i 1882 da Laurits lagde trau som han gikk inn til byen for å selge.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 049 Husmannsplassen Bråtanstua
➡️ 095 Husmannsplassen Solli
➡️ 125 Odelsgodset Rustad
➡️ 191 Svartedauden