109 Husmannsplassen Dal

Husmannsplassen Dal under Ubberud hovedgard, ble ryddet som plass på 1790-tallet, i lia vest for husmannsplassen Bråtan. Denne plassen ble ryddet før svartedauden.

Bilde 1 – En klynge av Poppel står på plassen etter Dal. Det er også solbærbusker her. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Det finnes i dag kun noen ruiner av grunnmuren til stua. Fra gammelt av gikk det et veifar over tunet på Ubberud, langs plassen på Solli, forbi Bråtan, ned mot Høljølen (Høljern) og opp ved enden av Langen mot Skiveien og Rustad gård. Dalsenga som det gamle jordet heter her, var full av Poppel-osp (Populus tremula) på 1930-tallet. Dette er i dag hogget ned.

Bilde 2 – Rester av ruiner fra boplassen. Det er flere ruiner fordelt på en plass rett ved en bekk. Man kan tydelig se at plassen har vært kultivert. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Plassen hadde store flater for dyrking av korn og området nedenfor kalles for Dalsliene. Nils Hansen (1741-*) gift med Kristine Arnesdatter (1751-*), var registrert husmann her i 1801.
Siste  registrerte husmann her var Laurits Petersen (1853-*), gift med Helene Johansdatter (1860-*), da deres sønn Johan Petrus ble født den 17.4.1882.

Bilde 3 – Trau av gran. Baksiden har jernbeslag
under endene. Antatt alder er ca. 1800-tallet. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Siste gang plassen er nevnt som bebodd, var i 1882 da Laurits lagde trau som han gikk inn til byen for å selge.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
«En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.» Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.


LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 49 Husmannsplassen Bråtanstua
➡️ 95 Husmannsplassen Solli