105 Vikinggarden Nordby

Informasjon kommer.

Plasser under Nordby var:

  • Skinnfellrud. Plass fra slutten av 1600-tallet. Solgt til selveie i 1923. bnr. 3 og ble hetende Granerud.
  • Kamperud. Ryddet som plass på 1730-tallet. Nedlagt/revet ca. 1919.
  • Kjensli. Ryddet som plass på 1730-tallet. Solgt til selveie i 1923 med bnr. 2.
  • Moseby. Bygd ca. 1780 og nedlagt som plass på på 1880-tallet. Husene revet i 1910.
  • Slora. Bygd på midten av 1700-tallet og nedlagt på 1880-tallet.
  • Jordet. Ble trolig bygd på 1880-tallet og senere solgt til selveie i 1923 md bnr. 4.
  • Saghytta. Bygget som plass for sagmesteren ved Nordby-saga. Revet ca. år 1900.