84 Husmannsplassen Bråten

Husmannsplassen Bråten under Nedre Gjevelsrud lå oppe i skogen nordvest for Haugen – ved det gamle vei-faret. Plassen ble også kalt Tangen.

Bilde 1 – Et enslig skilt satt ut av Enebakk Historielag står igjen etter denne husmanns- plassen som ble tatt ned i 1920. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Knut Hansen (1757-1821) var første husmann her rundt 1790 da det er registrert en sønn til dåp i 1791. Erik Johnsen (1763-1833) tok over Tangen, og deretter sønnen Paul Eriksen (1800-1884), rundt 1830. Erik Paulsen (1820-1910) giftet seg med Anne Karin Hansdotter i 1845 og i følge kirkebøkene bodde han på Tangen – plassen han tok over i 1865. Erik Paulsen døde på pleiehjemmet på Ubberud i 1910 og stod oppført som «fattigenkemann». Sønnen Petter ble født 1846 og tvillingene Edvard & Nils i 1848. Julius ble født 1851.

Bilde 2 – Kvadratisk tuft (5 x 5 m) med steinblandede jordvoller bevart i 0,5 m høyde.
Peisrøys i NV hjørne av tufta. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Hans Kristian Edvard Kristensen (1834-1890) tok over som husmann etter Erik rundt 1870.
Anne Marie Kristiansdatter (1847-1911) ble enke etter Hans Petter Andreasen (også kalt Kamperud) (1836-1892) sin død, og de ble flyttet til Bråten hvor hun hadde sin sønn Jul Hansen (1890-1966) til konfirmasjon i 1906. Jul Hansen ble i 1914 gift med Helga Jonette Johansen (1894-1975) og ble deretter husmann på Kamperud. Sine siste år tilbragte Jul Hansen med kone på husmannsplassen Bjørnholt.

Bilde 3 – Rester av steinrekke etter et trevelt. Det ble dessuten observert en steinrekke i fortsettelsen av den sørvestre vollen som krysser stien som passerer tuften. Dette er tolket som en del av inngjerding ifølge kulturminnesok.no. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Bråten ble nedlagt rundt 1920 og husene ble revet og tømmeret ble brukt på en annen plass. I dag går stien gjennom plassen som ligger ved en lysning i skogen, en tuft på 5 x 5 m, deler av et steingjerde og en forlatt dyrkningsflate.

Bilde 4 – I oktober 2020 ble et søk med metalldetektor gjennomført. Denne brosjen ble funnet der huset hadde stått. Den er en typisk Jugendstil/Art Noveau fra perioden 1890-1900. Foto: Ove Tajet, Oktober 2020.

Resultat av søk med metalldetektor den 3.10.2020

På lørdag den 3.10.2020 ble husmannsplassen gjennomsøkt med metalldetektor på leting etter spor fra plassen. Etter 4 timer med søk ble mange gjenstander funnet. De vil bli katalogisert etterhvert. Brosjen over var det mest spennende funnet. Men det ble b.la. funnet: hestesko, filer, spiker, nagler, økser, munnharpe, beslag og deler til en jerngryte.

Bilde 5 – Øverst fra venstre: Selespenne, sølvklump, stålskje, messinghammer, munnharpe, klokkehjul, selespenne med lær, trekantet tungt metall (ikke magnetisk), messing og patron. Foto: Trym Bergtatt, 2020.
Bilde 6 – Øverst fra venstre: Kokekardel, dørbeslag, spiker, øks, ljå, 2 filer, deler av jerngryter. Foto: Trym Bergtatt, 2020.
Bilde 7 – Øverst fra venstre: Tømmer – låsestag, stor hestesko, endefeste for vogndrag, patroner, liten hestesko, spiker, del av tang og hvitt bly. Foto: Trym Bergtatt, 2020.
Bilde 8 – Øverst fra venstre: Gripetang, 2 deler av øks, klemme, spiker, slåe. Foto: Trym Bergtatt, 2020.
Bilde 9 – Øverst fra venstre: Del av kjele, låsekasse for dør, ljå/beslag, ukjente jernbiter. Foto: Trym Bergtatt, 2020.
LINKER:
    • Kulturminnesøk har registrert denne plassen som en Hustuft fra Etter-reformatorisk tid og den er ikke fredet. KulturmiddeID: 133766-1.

 

RELATERTE TAVLER
32 Husmannsplassen Bjørnholt
90 Nedre Gjevelsrud