84 Husmannsplassen Bråten

Husmannsplassen Bråten under Nedre Gjevelsrud lå oppe i skogen nordvest for Haugen. Etter at husmann Erik Paulsen født ca. 1818 tok over plassen i 1865 har plassen blitt kalt både Tangen og Bråten.

Et enslig skilt satt ut av Enebakk Historielag er det som står igjen etter denne husmannsplassen.
Rester av steiner fra grunnmuren er blitt brukt til leirbål i senere tid.
En del av grunnmuren til et av husene har kommet til syne etter et trevelt.

Hans Kristian Edvard Kristensen tok over som husmann etter Erik rundt 1870.
Bråten ble nedlagt ca. 1920 og alle husa ble revet. I dag går det bare en sti gjennom plassen og en del av grunnmuren har blitt brukt som bålplass.