09 Ruin av hjulmakerverksted

I perioden mellom 1906 til 1964 drev Aksel Hansen Bråten (1886-1965) hjulmakerverksted ved Tangenelva. Han flyttet inn i det gamle garveriet som var i denne bygningen.

Bilde 1 – Slik ser ruinen ut i dag. Kommunen har forpliktet seg til å bygge opp et nytt hus som skal være et museum. Spørsmålet er når det skjer. Foto: Trym Bergtatt, 2016.

Verkstedet ble et samlingspunkt i bygda. Bygningen ble brent ned etter avtale med kommunen i 1968, men alt verktøyet og utstyret ble tatt vare på. Tuftene står fortsatt ved elva – rett på nedsiden av Steinkistedammen.

Bilde 2 – Bilde tatt fra nedsiden ved elven med Skomakerverkstedet i bakkant. Foto: Trym Bergtatt, 2016.
Hjulmakerens sønn bygget nytt hus til utstyret i Borgveien i Våglia, hvor det fortsatt står i dag.
Bilde 3 – Her er grunnmuren langs med elven. I bakgrunn ser man brua over  Steinkistedammen. Foto: Trym Bergtatt, 2016.

Enebakk kommune og EHL åpnet i fellesskap utstillingen her i september 2009. I dag er alt oppbevart på Enebakk bygdetun i påvente av nytt hus som skal bygges på de gamle tuftene.

Bilde 4 – Østre grunnmur som vender mot kraftstasjon. Det går en sti på nordsiden her ned til Sag ruinen. Foto: Trym Bergtatt, 2016.
Bilde 5 – Gammelt bilde av hjul-makeriet på nedsiden av Steinkiste-dammen ved Tangenelva. Foto: Enebakk historielag.

IGN nr 4 – 2005 – Medlemsblad utgitt av Enebakk Historielag

Henning Bergersen har laget et innholdsrikt og flott historie om Sagstua hjulmakerverksted som ble utgitt i IGN nr 4 – 2005.

Her er et utdrag fra medlemsbladet til Enebakk Historielag.
«Hjulmakerverkstedet ved Tangenelva finnes ikke mer! Bygningen som rommet verkstedet brant kommunen ned under en øvelse i 1968. Da hadde den gamle hjulmakeren vært død i 3 år og sønnen Karl hadde fjernet det meste av verktøy og maskiner, så bygningen ved Tangenelva sto tom.
I dag kan man kanskje undres over hvorfor kommunen valgte å brenne ned et hus med så mye lokalhistorie i veggene, men trolig gjorde de det av sikkerhetsmessige årsaker. Det gamle hjulmakerverkstedet var oppført i to etasjer og i andre etasje var det innredet leiligheter. I 1968 var disse leilighetene i så dårlig forfatning at kommunen mente  det var uforsvarlig å ha folk boende der.»

Les hele den fantastiske historien i linken under.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
«En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.» Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.


LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ IGN nr. 04-1995 – Sagstua hjulmakerverksted av Henning Bergersen … (PDF)
↗️ Enebakk Historielag (08.01.2015) – Status på prosjekt: Gjenreisning av hjulmakerbygningen … (PDF)
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 06 Historien om Sagstuen
➡️ 26 Hjulmakerverksted museum
➡️ 58 Plassen Bråten
➡️ 60 Hest & Vogn