09 Ruin av hjulmakerverksted

I perioden mellom 1906 til 1964 drev Aksel Bråten hjulmakerverksted ved Tangenelva. Han flyttet inn i det gamle garveriet som var i denne bygningen. Verkstedet ble et samlingspunkt i bygda. Bygningen ble brent ned etter avtale med kommunen i 1968, men alt verktøyet og utstyret ble tatt vare på. Tuftene står fortsatt ved elva – rett på nedsiden av Steinkistedammen. Hjulmakerens sønn bygget nytt hus til utstyret i Borgveien i Våglia, hvor det fortsatt står i dag.
Enebakk kommune og EHL åpnet i fellesskap utstillingen her i september 2009. I dag er alt oppbevart på Enebakk bygdetun i påvente av nytt hus som skal bygges på de gamle tuftene.

Slik ser ruinen ut i dag. Kommunen har forpliktet seg til å bygge opp et nytt hus som skal være et museum. Spørsmålet er når det skjer.
Bilde tatt fra elvesiden med det gamle røde huset i bakkant.
Her er grunnmuren langs med elven. I bakgrunn ser man Steinkistebrua.
Østre grunnmur som vender mot kraftstasjon. Det gikk en sti i bakkant her ned til Sagruinen, men den har grodd igjen.
Gammelt bilde av hjulmakeriet på nedsiden av Steinkistedammen ved Tangenelva

IGN nr 4 – 2005 – Medlemsblad utgitt av Enebakk Historielag

Henning Bergersen har laget et innholdsrikt og flott historie om Sagstua hjulmakerverksted som ble utgitt i IGN nr 4 – 2005.

Her er et utdrag fra medlemsbladet til Enebakk HIstorielag.
«Hjulmakerverkstedet ved Tangenelva finnes ikke mer! Bygningen som rommet verkstedet brant kommunen ned under en øvelse i 1968. Da hadde den gamle hjulmakeren vært død i 3 år og sønnen Karl hadde fjernet det meste av verktøy og maskiner, så bygningen ved Tangenelva sto tom.

I dag kan man kanskje undres over hvorfor kommunen valgte å brenne ned et hus med så mye lokalhistorie i veggene, men trolig gjorde de det av sikkerhetsmessige årsaker. Det gamle hjulmakerverkstedet var oppført i to etasjer og i andre etasje var det innredet leiligheter. I 1968 var disse leilighetene i så dårlig forfatning at kommunen mente  det var uforsvarlig å ha folk boende der.»

Les hele den fantastiske historien i linken under.

Enebakk Historielag ga ut i 1995 IGN nr. 4 Sagstua hjulmakerverksted av Henning Bergersen. Du kan lese hele historien som PDF her.

Her er et PDF dokument hentet fra Enebakk Historielag sine sider som oppsummerer statusprosjektet – gjennreisning av hjulmakerbygningen som kommunen har forpliktet seg til å gjennomføre.

 RELATERTE TAVLER
< 26 Hjulmakerverksted museum >
< 58 Plassen Bråten >
< 60 Hest & Vogn >