16 Sverre Smeds hus

Huset til Sverre lå ved Tangenelvas utløp i Mjær. Sverre Svendsen Haug (1904 – 1996) er nok bedre kjent som Sverre Smed av sambygdingene.

Bilde 1 – Bygde-originalen Sverre Svendsen Haug
(1904 – 1996). Foto: Enebakk Historielag

Han var smed etter sin far Sigvart Svendsen fra Mellom-Gjevelsrud og begynte i læra som 14 åring. Smia opphørte på 1950-tallet da ingen brukte vogner lengre, men han var behjelpelig med å smi sko til hester frem til begynnelsen av 1960-tallet. Låven, skjulet, melkerampa og is-huset ble revet en gang etter 1960 og Enebakk kommune rev smia på 1990-tallet.

Bilde 2 – Flyfoto fra Akershusdatabasen viser hvordan tomten så ut den 20.07.1954. Foto: Rolf Ingelsrud

Han var en omstridt, men belest mann og donerte alle sine smieredskaper til Enebakk bygdetun, samt en stor og unik boksamling.
Sverres hus ble bygget av hans far Sigvart Svendsen i 1912 – på en gravhaug sies det. Etter Sverres død stod huset tomt frem til 2010 da det ble nedbrent i en brannøvelse. I dag er det ingenting igjen bortsett fra grunnmuren på huset.

Bilde 3 – Slik så huset ut i årene etter Sverres død og bildet er tatt den 31. mars 2008. Foto: Enebakk Avis, Ivar Ola Opheim

Her er et knippe med avisoppslag fra forskjellige aviser rundt Sverre Smed og huset/tomten.

LINKER: