44 Husmannsplassen Holdtopp

Under arbeid!
Husmannsplassen Holdtopp under Vik Hovedgård ble ryddet like ved Nedre Grav tidlig på 1700-tallet. Plassen Lygodt under Vik fra rundt 1720-1730-tallet er nevnt i skrifter, men man vet ikke sikkert hvor denne plassen lå. Det kan være en forløper til plassen Holdtopp da Lygodt er siste gang nevnt i kirkebøkene i 1733 og Holdtopp første gang i 1738. Selve Navnet Lygodt er skrevet som Lygot og Lygaat. Ljodgata betyr folkegata eller allmannvei på gammalnorsk og kan fort beskrive denne plassen hvor Holdtopp senere kom opp.

Bilde 1 – Flyfoto av Holdtopp gård. Enden av Langen sees øverst til venstre i bildet. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.07.1954. dm.no.

Plassen fikk navnet Holdtopp fordi gården lå rett etter enden der Langen går over til stryk. Det var et passende sted for hvile for de som kom etter Skiveien. Da kunne man «holde opp» og ble oppfordret til å ta en pause her før de reiste videre. Da var det også muligheter for forfriskninger for reisefølge og hester. Det finnes papirer på at det ble gitt bøter og fengselsstraff for servering av alkohol til de reisende – noe som ikke var lov.

Bilde 2 – På den andre siden av veien ligger en gammel tømmerhytte som tilhørte gården. Den er idag skilt ut og fikk et påbygg i 2018. Selve Holdtopp gård har nytt hovedhus på andre siden av veien. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Arne Olsen (1696-1747) som var gift med Johanne Persdatter (1695-?) i 1730 og står registrert i kirkebøkene da deres datter ble født i 1738. Johanne giftet seg for andre gang med Henrich Jacobsen i 1747 og fikk Maren sommeren etter.

Husmenn på Holdtopp (oppført i ca. årstall)

 • Husmann 1736-1747 – Arne Olsen (1696-1747), gift med Johanne Persdatter (1695-?) i 1730, står registrert her da en datter ble født i 1738.
 • Husmann 1747-1781 – Ola Kristoffersen (?-?) g m Kari Eriksdatter (?-?) i 1746.
 • Husmann 1781-1792 – Jens Hansen (?-?) g m Johanne Amundsdatter (1718-1795).
 • Husmann 1792-1802 – Torger Jensen (1766-?) g m Elen Pedersdatter (1762-1824).
 • Husmann 1802-1826 – Anders Brynjulsen (1800-?) fra Skjønnhaug u Østenbøl g 1823 m Johanne Torgersdatter (1800-?).
 • Husmann 1826-1930 – Kristen Kristiansen (?-?) g m Mari Torgersdatter (1795-?).
 • Husmann 1830-1865 – Christian Johnsen (1795-?) g m Inger Guldbrandsdatter (1805-1851).
 • Husmann 1865-1872 – Martinius Christiansen (1835-?) g 1856 m Ellen Dorthea (Thea Fyrst), Telemark (1838-?).
 • Husmann 1872-1880 – Andreas Olsen (1820-1880).
 • Husmann 1880-1891 – Anton Johannessen (1853-1942) g m Gurine Jensdatter (1860-1892).
 • Husmann 1892-1900 – Hans Olsen (1855-?) g m Mina Christiansdatter (1864-?)

Enebakk kommune solgte eiendommen i 1924 for 15 000 kroner til Haldor Gunerius Holmsen (1866-1923) – en slektning fra Kjepperud.
Skogen er på ca. 100 dekar og dyrket innmark på ca. 50 dekar. Ny bygning ble satt opp ca 1952 og uthusene ble bygget i 2 etapper. Den gamle tømmerhytta som hørte til, står fortsatt på andre siden av hovedveien og er skilt ut.

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >