44 Husmannsplassen Holdtopp

Under arbeid!
Husmannsplassen Holdtopp under Vik Hovedgård ble ryddet like ved Nedre Grav tidlig på 1700-tallet. Plassen Lygodt under Vik fra rundt 1720-1730-tallet er nevnt i skrifter, men man vet ikke sikkert hvor denne plassen lå. Det kan være en forløper til plassen Holdtopp da Lygodt er siste gang nevnt i kirkebøkene i 1733 og Holdtopp første gang i 1738. Selve Navnet Lygodt er skrevet som Lygot og Lygaat. Ljodgata betyr folkegata eller allmannvei på gammalnorsk og kan fort beskrive denne plassen hvor Holdtopp senere kom opp.

Flyfoto av Holdtopp gård. Enden av Langen sees øverst til venstre i bildet. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.07.1954. Digitalmuseum.no

Plassen fikk navnet Holdtopp fordi gården lå rett etter enden der Langen går over til stryk. Det var et passende sted for hvile for de som kom etter Skiveien. Da kunne man «holde opp» og ble oppfordret til å ta en pause her før de reiste videre. Da var det også muligheter for forfriskninger for reisefølge og hester.

Det gamle hovedhuset slik det ser ut i dag. Det fikk påbygg i 2018. Selve Holdtopp gård har nytt hovedhus på andre siden av veien. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Arne Olsen som var gift med Johanne Persdatter i 1730, står registrert her da deres datter ble født i 1738. Per Knutsen Holdtop døde i 1808 i en alder av 95 år og var registrert boende på plassen, usikkert hvor lenge.

Enebakk kommune solgte eiendommen i 1924 for 15 000 kroner til Haldor Gunerius Holmsen (1866-1923) – en slektning fra Kjepperud. Skogen er på ca. 100 dekar og dyrket innmark på ca. 50 dekar. Ny bygning ble satt opp ca 1952 og uthusene ble bygget i 2 etapper. Gamlestua står fortsatt på andre siden av hovedveien og er bebodd.

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >