44 Husmannsplassen Holdtopp

Husmannsplassen Holdtopp under Vik Hovedgård ble ryddet like ved Nedre Grav tidlig på 1700-tallet. Plassen fikk navnet Holdtopp fordi gården lå rett etter enden der Langen går over til stryk. Det var et passende sted for hvile for de som kom etter Skiveien. Da kunne man «holde opp» og ble oppfordret til å ta en pause her før de reiste videre. Da var det også muligheter for forfriskninger for reisefølge og hester.

Flyfoto av Holdtopp gård. Enden av Langen sees øverst til venstre i bildet. Foto av Rolf Ingelsrud den 20.07.1954. Bilde lånt fra Digitalmuseum.no
Det gamle hovedhuset slik det ser ut i dag. Det fikk påbygg i 2018. Selve
Holdtopp gård har nytt hovedhus på andre siden av veien.

Arne Olsen som var gift med Johanne Persdotter i 1730, står registrert her da deres datter ble født i 1738. Per Knutsen Holdtopp døde i 1808 i en alder av 95 år og var registrert boende på plassen, usikkert hvor lenge.

Enebakk kommune solgte eiendommen i 1924 for 15 000 kroner til Haldor Holmsen – en slektning fra Kjepperud. Skogen er på ca. 100 dekar og dyrket innmark på ca. 50 dekar. Ny bygning ble satt opp ca 1952 og uthusene ble bygget i 2 etapper. Gamlestua står fortsatt på andre siden av hovedveien og er bebodd.

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthullsøks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 42 Husmannsplassen Bakken >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >