43 Husmannsplassen Øvre Grav

Under arbeid! – Ikke satt ut!
Grav under Vik hovedgard var en plass fra midten av 1600-tallet, men det har vært gard her fra før Svartedauden. Jon Olsen født ca. 1602, er oppnevnt som husmann her på 1660-tallet.

Bilde 1 – Øvre Grav under Vik hovedgård fra 1920-åra. Stuen er av tømmer og fronten var panelt, men ikke på baksiden. Foto fra dm.no.

Østre Grav ble fra 1819 hetende Øvre Grav. Etter hvert ble Grav delt opp i 3, Øvre, Nedre og Vestre Grav. Navnet Grav kommer trolig av den naturlige skråningen av landskapet ned mot Langen. Eiendommen er på 100 dekar og 20 er dyrket. Åsen bak heter Smiuåsen etter rester av en smie fra 1937. Det bratte fjellet ned mot Langen heter Flaggermusberget.

Bilde 2 – Øvre Grav sees i bakgrunnen øverst til venstre mot Langen. I forkant ligger Nedre Grav. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.07.1954, dm.no

Fritz Ungersnæss (1906-1987) fra Oslo, kjøpte plassen i 1937 av kommunen. Han var ordfører i Enebakk i 28 år fra 1947 til 1975 og fikk kongens fortjenestemedalje i gull. Under hans tid tok nye Enebakk form og bygda ble kalt for «Eneboligbakk» fordi en av hans idéer var at alle som bygde bolig i Enebakk skulle kunne gå rundt sitt eget hus på egen tomt. Fritz gikk til bussen ved Vik hver dag til han gikk av med pensjon som 75 åring. Han jobbet i Politiet som domsarkivar.

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >