46 Husmannsplassen Setra

Setra under Vik hovedgård ble ryddet tidlig på 1700-tallet, nord for Vik og sørvest for Råken. Antakelig var det en seter her rett etter 1701 – da plassen ikke er nevnt i denne tellingen, men 10 år senere var bebodd. Åsmund var husmann her fra 1711 til rundt 1730. Sønnen Ola Åsmundsen ble husmann her fra 1740 og var gift med Anne Halvorsdatter. Johannes Kristoffersen tok over fra 1833 til 1840.

Bilde 1 – Et gammelt bilde av Setra. Stue-bygningen er av tømmer og bygd i 1901. Den er senere restaurert og panelt. Foto: dm.no, restaurert av Ove Tajet, 2020.

Knut Kristoffersen (1854-1937) og Christine Augusta Hansdatter (1858-1954), tok over Setra rett før 1900 og kjøpte Setra av kommunen i 1924. De flyttet til Myra i 1958 og solgte Setra til Karl Endre Langskaug (1919-1983) og Ragnhild Kristine Svikebøl (1924-2010).

Bilde 2 – Fra venstre, Knut Kristoffersen med kone Christine Augusta Hansdatter. Alma Adolfsdatter Skaug og mannen Kristian Skaug. Foto: dm.no.

Setra er på ca. 50 dekar jord og like mye skog. Plassen hadde kyr frem til 1967. Hovedhuset er av tømmer og bygd i 1901. Den ble restaurert og panelt i 1972. Låven er fra før 1900, men er ombygd. Grisehus ble bygd i 1967.

Bilde 3 – Låven på Setra, slik den ser ut i dag. Huset skimtes i bakgrunnen. Foto: Trym Bergtatt, September, 2020.
 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >