46 Husmannsplassen Setra

Under arbeid!

Setra under Vik hovedgård ble ryddet tidlig på 1700-tallet, nord for Vik og sørvest for Råken. Antakelig var det en seter her rett etter 1701 – da plassen ikke er nevnt i denne tellingen, men 10 år senere var bebodd. Åsmund var husmann her fra 1711 til rundt 1730-tallet. Sønnen Ola Åsmundsen ble husmann her fra 1740 og var gift med Anne Halvorsdatter. Johannes Kristoffersen tok over fra 1833-1840.

Bilde 1 – Et gammelt bilde av Setra. Stue-bygningen er av tømmer og bygd i 1901. Den er senere restaurert og panelt. Foto: dm.no, restaurert av Ove Tajet, 2020.

Knut Kristoffersen (1854-?) og Christine Augusta Hansdatter (1858-1954), tok over Setra rett før 1900 og kjøpte Setra av kommunen i 1924. De flyttet til Myra i 1958 og solgte Setra til Karl E. Langskaug (1919-?) og Ragnhild K. Svikebøl (1924-?).

Bilde 2 – Fra venstre, Knut Kristoffersen med kone Christine Augusta Hansdatter. Alma Adolfsdatter Skaug og mannen Kristian Skaug. Foto: dm.no

Setra er på ca. 50da jord og like mye skog. Plassen hadde kyr frem til 1967. Hovedhuset er av tømmer og bygd i 1901. Den ble restaurert og panelt i 1972. Låven er fra før 1900, men er ombygd. Grisehus ble bygd i 1967.

Bilde 3 – Låven på Setra, slik den ser ut i dag. Huset skimtes i bakgrunnen. Foto: Trym Bergtatt, September, 2020.