57 Ytterbygdas poståpneri

Før 1860 var det Jørn Postmann som gikk 3 ganger i uka til Christiania med post til og fra Ytterbygda. I tiden 1870-1884 ble posten fraktet med dampskip på Øyeren mellom Lillestrøm og Enebakk. På vinteren ble posten fraktet med hest 2 ganger i uka til/fra Christiania gjennom Ytterbygda.

Bilde 1 – Et gammelt bilde av Postkontoret til Klara Sofie Svendsen. Hun ble poståpner og styrer den 16.10.1933. Foto fra Anja Teig.

I 1874 ble det «poståpneri» i Ytterbygda. Etter en periode med vekselvis levering fra Lillestrøm og Tomter, ble det post bare fra Tomter stasjon. Tidlig på 1900-tallet kom det en lov om at skysstasjonene skulle få en viss økonomisk kompensasjon for arbeidet og utlegget de hadde med ekstra hestehold. På Brødholt gård i Tomter ble en del av denne betalingen en avtale om at gården skulle få postruta til Enebakk. Harald Brødholt på Brødholt gård og Georg Brødholt på Brekke gård delte på denne oppgaven. De hentet sekkene med post som kom med toget, og kjørte post til om lag 90 mottakere helt opp til Flateby. Det hendte det var verdipost i sekkene, og i tillegg ble lønningspenger kjørt ut hver fredag, så de som kjørte posten var pålagt å være bevæpnet med pistol.

Bilde 2 – Flyfoto av Tangen bru. I midten av bildet er garden Sørli. Foto: Akershusbasen, 20.09.1963

Garden Sørli var opprinnelig på 12 dekar, men flere områder er i dag delt opp. Huset ble bygd i 1931. Sofie Svendsen (1894 – 1961) hadde «poståpneri» her fra 1933 til hun gikk av. Senere ble det flyttet til Sagstua.

 

Poståpneriets historie i Ytre Enebakk

YTRE ENEBAK poståpneri, på gården Østby, i Enebak prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 24.11.1874, med virksomhet fra 1.1.1875. (Sirk. 18, 8.12.1874.)

Navnet ble skrevet YTRE ENEBAK etter 1876 iht Statistikk 1878 og Postedsfortegnelsen 1879. Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet YTRE ENEBAKK. (Sirk. 53, 23.9.1921.)

Bilde 3 – Bilag 276 fra Postverket. Ferdigtrykket seddel for åpningstider datert 24/12-1954. Foto fra Anja Teig.

Poståpneriet ble fra 1.10.1956 lagt under Askim postkontor. (Sirk. 14, 20.6.1956.) Fra 1.5.1971 lagt under Lillestrøm postkontor. (Sirk. 22, 29.4.1971.)

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, (Sirk. 41, 31.10.1973) og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C. (Sirk. 35, 10.12.1976.)

Postnr 1830 ble tatt i bruk fra 18.3.1968, men dette ble fra 1.6.1980 endret til postnr 1914. (Sirk. 18, 19.5.1980.)

Postkontoret ble fra 1.1.1990 lagt under Ski postområde. (Sirk. 39, 7.12.1989.)

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge «Norske Filatelistika» levert først i 1888.

Bilde 4 – Bilag 50 fra Postverket. Datostempler for april 1940. Det var viktig at datoen og sverten var tydelig. Foto fra Anja Teig.

(1830 / 1914)
Poståpnere/styrere:

  • Kirkesanger og skolelærer Nils Bergersen Moe 1.1.1875 (f. 1830).
  • Kirkesanger og skolelærer Joh. H. Lorentsen 1.4.1901 (f. 1864).
  • Enkefru Klara Sofie Svendsen 16.10.1933 (f. 1894).
  • Aase Marie Oppebøen kst. 1.4.1961 (f. 1933).
  • Poståpner Hans Jakob Bjerke 1.5.1968 (f. 1928).
  • Postkass.IV Arne Sylfest Nørjordet 1.2.1973 (f. 1949).
  • Postkass. Bjørn Olav Østby 1.1.1977 (f. 1952).
  • Postmester Bjørn Østby fra 1.1.1994.
  • Poststyrer Sidsel Skår 1.1.1998.
LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 06 Historien om Sagstuen >