19 Bjerkehaugen gravhauger

Gravhaugen «Bjerkehaugen» ble vernet 13.07.1978 etter Kulturminneloven av samme år. Gravfeltet består av hele 5 rundgraver. I august 1957 ble det foretatt en utgraving av den sørligste rundgraven på Bjerkehaugen.

Bilde 1 – Tverrsnitt av den sørligste gravhaugen på Bjerkehaugen. Utgraving ble gjennomført i 1957. Rundhaugen ble satt tilbake til slik den var. Foto: Karl Vibe-Müller. Lisens: CC BY-SA 4.0, unimus.no.

Arkeolog Karl Vibe-Müller (1919 – 2006) ledet an i arbeidet med utgravningen sammen med Barthold A. Butenschøn (1904 – 2001) fra Enebakk historielag. Det ble konstatert at det var snakk om gravhauger etter åpning av denne ene graven. Den ble deretter satt til opprinnelig stand.

Bilde 2 – Cf19644. Oversiktsbilde av den ene graven fra 1957. Foto: Karl Vibe-Müller. Lisens: CC BY-SA 4.0, unimus.no.

Alle de 5 gravhaugene er klart markerte og tydelige i terrenget. De er bygd av jord med noe stein. Den sørøstligste haugen er utgravd, men restaurert. Den sørvestlige delen har mindre vegetasjonen enn den nordvestlige delen. På den sørvestligste haugen har det stått en lekestue, så denne er noe avflatet. Den midterste haugen har nedsynkning i sentrum, diameter 2m, dybde 0,2m.

Bilde 3 – Illustrasjon fra Kulturminnesøk av gravfeltet. Foto: Trym Bergtatt, April, 2021.

Alle haugene er bevokst med lyng og trær. Se skisse inne på Kulturminnesøk under.
Haug 1: D 6m, h 0,75m. 13m.
Haug 2: D 9m, h 1m.
Haug 3: D 10m, h 1m.
Haug 4: D 6m, h 1,2m. Urørt.
Haug 5: D 8m. Urørt.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
«En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.» Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.


Her er et avisoppslag om denne gravhaugen fra Øvre Smaalenene den 30. juni 1982.

Bilde 4 – Avisoppslag hvor Barthold Butenschøn forteller om gravhaugene på Bjerke. Fotomontasje: Trym Bergtatt, Februar 2023.
LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ Kulturminnesøk – Bjerkehaugen, ID 42533
↗️ Wikipedia – Kulturminneloven
↗️ SNL – Gravhaug
↗️ Bronsealder – Gravhauger på Sola
↗️ NRK (12.06.2014) – Fant perler og nagler fra jernalderen
↗️ Forskning.no (08.10.2007)- Strides om gravhauger
↗️ Statsforvalteren (01.06.2006) – Skjøtsel av gravhauger/gravrøyser … (PDF)
↗️ Heimskringla (01.01.2002) – Å grave i andres graver

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 07 Gravhaug Øvre Foss
➡️ 53 Gravrøys fra Bronsealderen
➡️ 69 Rundhaug på Solheim, Øvre Foss
➡️ 70 Foss gard fra eldre Jernalder
➡️ 117 Gravhaugen på Solberg