19 Bjerkehaugen gravhauger

Gravhaugen «Bjerkehaugen» ble vernet 13.07.1978 etter Kulturminneloven av samme år. Gravfeltet består av hele 5 rundgraver. I august 1957 ble det foretatt en utgraving av den sørligste rundgraven på Bjerkehaugen.

Bilde 1 – Tverrsnitt av den sørligste gravhaugen på Bjerkehaugen. Utgraving ble gjennomført i 1957. Rundhaugen ble satt tilbake til slik den var. Foto: unimus.no.

Arkeolog Karl Vibe-Müller (1919 – 2006) ledet an i arbeidet med utgravningen sammen med Barthold A. Butenschøn (1904 – 2001) fra Enebakk historielag. Det ble konstatert at det var snakk om gravhauger etter åpning av denne ene graven. Den ble deretter satt til opprinnelig stand.

Bilde 2 – Illustrasjon fra Kulturminnesøk av gravfeltet. Foto: Trym Bergtatt, April, 2021.

Alle de 5 gravhaugene er klart markerte og tydelige i terrenget. De er bygd av jord med noe stein. Den sørøstligste haugen er utgravd, men restaurert. Den sørvestlige delen har mindre vegetasjonen enn den nordvestlige delen. På den sørvestligste haugen har det stått en lekestue, så denne er noe avflatet. Den midterste haugen har nedsynkning i sentrum, diameter 2m, dybde 0,2m.

Alle haugene er bevokst med lyng og trær. Se skisse inne på Kulturminnesøk under.
Haug 1: D 6m, h 0,75m. 13m.
Haug 2: D 9m, h 1m.
Haug 3: D 10m, h 1m.
Haug 4: D 6m, h 1,2m. Urørt.
Haug 5: D 8m. Urørt.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 07 Gravhaug Øvre Foss >
< 53 Gravrøys fra Bronsealderen >
< 69 Rundhaug på Solheim, Øvre Foss >
< 70 Foss gard fra eldre Jernalder >
< 117 Gravhaugen på Solberg >