88 Husmannsplassen Kamperud

Under arbeid! – Ikke satt ut!

Vest for den gamle delebekken fikk Nordby to nedlagte smågarder som underbruk etter Svartedauden. Det var Skinnfellrud og Kamperud. Skinnfellrud er nevnt i ødeplasslistene omkring år 1600, lenge før det ble husmannsplass her, så den er sikker som gammelnorsk bruk. Kamperud har slikt navn at det utvilsomt også her var gard før Svartedauden. Skinnfellrud er nå omdøpt til Granerud. Den og Kamperud grenser i sør til Gjevelsrud og Kjepperud. Kamperud kommer av det gammelnorske mannsnavnet «Kampi» og lå øst for Skinnfellrud. Plassen ligger på en svak skråning som ga mye lys og hadde nok areal til jordbruk for en familie. Plassen ble ryddet og satt opp på 1720-tallet.

Bilde 1 – Midt i lysløypa til DRIV IL finner du restene etter husmannsplassen Kamperud. Det er ingen tufter igjen etter plassen i dag, men en rasteplass er satt opp. Foto: Trym Bergtatt, 12. Oktober 2020.

Noen registrerte husmenn var:

 • Ole Trondsen (1682-1750) da sønnen Lars ble født 1732
 • Østen Torsen (*-*) da sønnen Ole ble født 1737
 • Lars Olsen (1700-1775) da Anne ble født 1747
 • Marius Hansen (1812-1883) bodde her fra 1839
 • Lars Eriksen (1787-1868) bodde her til sin død
 • Hans Larsen (1838-1915) fra 1865
 • Kristoffer Kristiansen (1827-1906) da barn ble født 1870
 • Kristian Svendsen Möen (1827-1900) husmann i 1875
 • Thorvald Larsen (1849-1912) var husmann fra 1880
 • Andreas Nielsen (1857-1936) var husmann fra 1890
 • Jul Hansen (1890-1966) flyttet ut i 1919 som siste registrerte beboer.

Kamperud hadde 15 dekar dyrket jord og ble nedlagt rundt 1919 da låven ble flyttet til Nordby.

Bilde 2 – Den gamle låven ble flyttet til Nordby rundt 1919 og brukt som fjøs. I dag er det ikke mye igjen av denne. Foto: Trym Bergtatt, 6. Mai 2021.

Etter 1923 ble jordet gjort om til beiteplass og siden beplantet med skog. Plassen ligger midt i dagens lysløype som driftes av DRIV IL.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >