17 Stasholmen

Under arbeid!

Den furubevokste øya rett utenfor Vollene har det fornemme navnet Stasholmen. Det er uenighet om opphavet til navnet på denne øya. Ubekreftede meninger sier at den var navngitt etter den svenske øya i Stockholm – Stadsholmen, nå «Gamla stan» fra 1252, men det er nok ikke tilfellet.

Bilde 1 – Her ser vi Stasholmen fra hagen til husmannsplassen Vollene fra 1929. Legg merke til den manglende bebyggelsen i Våglia. Foto: Ove Tajet.

Øya tilhører Vestby gods og har blitt brukt av fintfolk fra de store gårdene i Ytterbygda som et fristed for samtaler, hyggelig samvær og konsum av mat og drikke. Navnet Stasholmen kommer nok fra allmuen som da beskrev borgerskapets samlinger ute på øya på sommerstid. Grunnlaget for at borgerskapet samlet seg på denne øya var nok for å ha et privatliv fra tjenestefolket. Her kunne de snakke uten at husmannsfolk og tjenere snappet opp samtalene.

Bilde 2 – Stasholmen sett fra husmannsplassen Vollene mot Våglia våren 2021. Foto: Av Magne Johansen, FaceBook.

Øya har også blitt kalt for «Sofies lyststed». Dette kallenavnet kom til fordi dette også var et sted for stevnemøter for unge mennesker som ville være i fred.

I dag er dette et fristed for fugler under hekking og det er mulighet for overnatting og opphold på øya. Men unngå besøk under hekkeperioden da måkene kan gå til angrep for å beskytte fugleungene sine.

GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰
LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 10 Vik hovedgård >
< 75 Husmannsplassen Østre Kjellgård >
< 76 Husmannsplassen Vollene >
< 102 Gamle stedsnavn rundt Våg >