121 Husmannsplassen Hamborg

Under arbeid! – Ikke satt ut!

Plassen Hamborg under gården Ungersnes ble ryddet tidlig på 1800-tallet helt nord på eiendommen. Navnet er et såkalt oppkallingsnavn. Det vil si at plassen har fått navn etter den tyske byen Hamburg. Tvillingbyen til Hamburg, Altona, har også gitt sitt navn til husmannsplassen Altona – lenger sør ved veien til Ungersnes.

Bilde 1 – Flyfoto av husmannsplassen Hamborg under Ungersnes. Den gamle trelasten sees også der dagens vannskiklubben er lokalisert. Jordet øverst i venstre hjørne er der hvor Ytre Enebakk skole i dag ligger. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.07.1954, dm.no.

Husdyrholdet varte til 1957. Bygningen er fra 1929-30 og er bygd av Lorentsen, som har bygd alle husene. Gamlebygningen lå nord på jordet. Eiendommen var på ca. 33 dekar dyrket mark og 80 dekar skog.

Husmenn og boende på Hamborg i ca. tidsperioder.

 • 1814-1822 – Hans Olsen (1762-1843) g m Pernille Amundsdatter (1786-1864)
 • 1822-1830 – Søren Hansen (1777-1831) g m Marte Persdatter (1780-1844)
 • 1830-1855 – Andreas Johannessen (1807-*) g m Maren Hansdatter (1822-*)
 • 1855-1858 – Holm Hansen (1817-1894) g m Ingeborg Dorthea Møller (1834-1903)
 • 1858-1860 – Olaus Samuelsen (1817-1888) g m Anne Olsdatter (1825-1895)
 • 1860-1868 – Hans Eskildsen (1818-*) g m Thore Larsdatter (1819-1866)
 • 1868-1878 – Gustav Johnsen (1839-1913) g m Laura Andreasdatter (1842-*)
 • 1878-1886 – Hans Anton Christiansen (1837-*) g m Inger Marie Akselsdatter (1835-*)
 • 1886-1910 – Johan Anton Kristensen (1841-*) g m Anne M. Andersdatter (1842-1909)
 • 1910-1912 – Jørgen Juliusen (1874-*) g m Hulda Josefine Vilhelmsdatter (1871-*)
 • 1912-1926 – Ludvig Hansen (1877-1956) g m Karen Mortensdatter (1878-1959)
 • 1926-1974 – Johan H. Lorentsen (1864-1947) g m Thrine Julie Grøtheim (1867-1907)
 • 1974- Kjell Arne Norum (1948) og søsteren Målfrid Norum (1938)

Da Kjell Arne Norum flyttet fra slektsgården i 2002, tok han vare på alt som kunne være av interesse for kulturavdelingen i kommunen og gav det i gave. Skolen fikk mange brev og bilder som han tok vare på fra tiden Johan H. Lorentsen var lærer på Ytre Enebakk skole.

Bilde 2 – Lærer, kirkesanger, klokker og poståpner Johan H. Lorentsen (1864-1947).

Mange av disse bildene er skannet inn og oppbevart hos Enebakk historielag takket være gaven fra Kjell Arne Norum.

Bilde 3 – Tre kvinner, to menn og tre barn. Helt til høyre Johan Lorentsen, de tre yngste barna hans, Karen, Thorleif og Thrine. Kvinnen til høyre er Anette Hansen, husholdersken. Foto: ca. 1912, Enebakk historielag.

Da soldater som vervet seg for krig på kontinentet kom tilbake etter tjeneste, valgte flere å slå seg ned på en husmannsplass. I Ytterbygda er det flere plasser som har tatt eksotiske navn fra kontinentet. Vi kan nevne Danmark, Skåne, Hamborg, Altona, Konghell, Solferino og Vagram som eksempler på dette.

GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

At Johan Lorentsen var en driftig kar kan man lese mye om. Her er resultatet fra folketellingen for 1920 – underskrevet av nettopp Johan Lorentsen.

Bilde 4 – Resultat av folketellingen for 1920 undertegnet av Johan Lorentsen. Foto: da.no.

I 1920 hadde altså Ytterbygda en befolkning med fastboende på 672 personer og hele kommunen Enebakk 3.266 personer.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 14 Bjerkely – Gamleskolen i Ytterbygda >
< 18 Mari kirke >
< 57 Ytterbygdas poståpneri >
< 65 Husmannsplassen Tangen >