122 Steinalderøkser

Det er funnet flere interessante arkeologiske gjenstander på jordene i Ytre Enebakk. Mange av disse har nok aldri blitt levert inn for registrering. Det er registrert 23 økser i kommunen og på Kulturhistorisk museum i Oslo har de bilde av 3 av øksene som er registrert i Ytterbygda.

Bilde 1 – C1122 – Rettagget og tykkbladet øks/ kile fra tidlig/mellom Neolitikum. Funnet ved bekken som renner ut ved jordet bak Bjerke bruk. Foto: Ove Holst, musit.uio.no.

Yngre steinalder
(neolitikum/bondesteinalder) utgjør:

  • Traktbegerfasen (ca. 4000–3000 f.Kr.)
  • Stridsøksfasen (ca. 3000–2400 f.Kr.)
  • Sen-neolitikum (ca. 2400–1700 f.Kr.)

I 1993 ble det funnet en enkel skafthulløks på Nedre Gjevelsrud av daværende forpakter av jorda. Den ble levert til Universitetets oldsak-samling for tidfesting. Øksen ble datert til Sen-neolittisk epoke og er ca. 4 000 år gammel. Den er fra yngre steinalder og begynnelsen av eldre bronsealder.

Bilde 2 – C38593 – Enkel skafthulløks datert sen-neolitikum. Funnsted: Gjevelsrud.
Lengde: 27,7cm, Bredde: 8,5cm. Tykkelse: 6,6cm. Foto: Ove Holst, musit.uio.no.

Det ble funnet en skafthulløks på husmannsplassen Durud i 1999 som er 12,5 cm lang. Den er datert Sen-neolittisk tid (3800-3400 BP (2300-1700 f.Kr.)) og er i dag oppbevart på Kulturhistorisk museum i Oslo.

Bilde 3 – C13225 – Enkel skafthulløks datert sen-neolitikum. Denne ble funnet ved
husmannsplassen Durud i 1999. Foto: Ove Holst, musit.uio.no.

Eldre og yngre steinalder kalles ofte henholdsvis «jegersteinalder» og «bondesteinalder». Det finnes ingen brå overgang mellom disse to epokene, men i Sør-Norge er skillet satt ved år 6 000 BP (År før nåtid), og markerer overgangen til gryende husdyrhold og jordbruk. Jegerne kan ha gått over til å bli bønder eller blitt fortrengt. Husdyrhold og jorddyrking var mer tidkrevende enn å jakte dyr i naturen, men ble nødvendig da viltet uteble samtidig som befolkningen økte.

 RELATERTE TAVLER
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
90 Nedre Gjevelsrud