23 Skomakerverkstedet

Skomakeren tok mål av kundens føtter og sydde hvert enkelt par sko på bestilling og tilpasset den enkelte kunde. Bygdeskomakeren var en omvandrende håndverker, som gikk fra gård til gård og sydde sko til gårdens folk av lær som kundene (bøndene) selv hadde garvet av huder fra egne husdyr. Eksklusive sko ble laget av skinn med såle av lær. Tre var også et mye benyttet materiale til sko, og treskomakerne var en viktig faggruppe. Mange sko ble laget med bunner av tre med overlær.

Skomakerverkstedet er merket med en rød ring og ble satt opp i 1939 av Sverre Kjellgård. Foto: dm.no.
Skomakerverkstedet slik vi kjenner det i dag. Nå lager og utsalgssted av juletrær for skole-musikken. Foto: Trym Bergtatt, Juli 2019.
Skomaker Petter Rasmussen fra Lillestrøm født 1876. Foto er hentet fra Digitalmuseum for å illustrere hvordan verkstedet kunne ha sett ut på den tiden.

I dag benyttes bygningen av Ytre Enebakk Skolemusikk som lager og på vinteren som salgsbod av juletrær for skolemusikken.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 06 Historien om Sagstuen >