75 Husmannsplassen Østre Kjellgard

Østre Kjellgard under Vestby hovedgård ble rundt 1650-tallet bygd som plass nord på tangen som går nordvestover i Våg. Denne plassen var allerede ryddet i gammelnorsk tid og etter svartedauden ble den lagt under Vestby igjen. Ordet «Kjell» kommer fra gammelt av fra ordet «Kelda» som betyr oppkomme eller kilde, men her kan det også komme av mannsnavnet Kjell eller Kjeld.

Flyfoto av Rolf Ingelsrud datert 20.07.1954 fra Widerøesamlingen til digitaltmuseum.no sett fra Våglia.
Flyfoto sett fra enden av tangen hvor man kan skimte riksveien i bakgrunnen til venstre. Foto fra digitalmuseum.no

Første registrerte husmann her var Tosten Gudmundsen født ca. 1630. Plassen er på 50 dekar innmark og 40 dekar skog. Vollene ble kjøpt til og det var krøtterdrift frem til 1973. Bygningen skal være over 200 år gammel. Det ble også oppført en plass på vestsiden av tangen som het Vestre Kjellgard. Skogen i mellom blir kalt for Bjønnehølet og Nilsedalen ble benyttet som marknavn mellom Østre og Vestre Kjellgard. Plassen ble kjøpt fra kommunen i 1924 for 15.000 kroner.