04 Vestby Mølle/Frørenseriet

Den første mølla i Ytterbygda var Vestby Mølle. Den ligger rett på nedsiden av Vestby bru og ble drevet av vannkraft fra trerenner. Den ble bygget i 1910. Enebakk kommune tok over driften i 1924, men anlegget hadde dårlig kapasitet og utover 1930-tallet da kornproduksjonen skjøt fart i bygda, ble den i 1932 nedlagt.

Bilde 1 – Slik så mølla ut fra Vestby bru. Vannet ble ført i en åpen trerenne med 4 m. fall. Dette medførte til at møllesteinene ikke klarte å kverne korn fort nok og mølla ble gjort om til frørenseri. Foto fra: Enebakk historielag.

Med kun 4 meter fall fra Vestby bru til mølla, fikk ikke møllesteinene kraft nok til å håndtere økningen og kommunen bestemte seg for å bygge en ny mølle som ble satt opp rett over dagens Vågsenter.

Bilde 2 – Slik så Vestby Mølle ut etter at den ble satt i drift i 1910. Høyre del med pipe er i dag revet, mens resten blir brukt som lager den dag i dag. Foto: Sigurd Bjerke, 1910.

Vestby Mølle ble gjort om til frørenseri som renset og tørket frø, spesielt fra gran. Dette skapte mange kjærkomne arbeidsplasser – spesielt for kvinner. På 50-og 60-tallet tjente ungdommen penger ved å klatre opp i grantopper og hente ned kongler fra toppene – et risikofylt arbeid. De leverte i sekker til frørenseriet for rensing og tørking, og fikk sin fortjente lønn.

I dag er den gamle slitte røde mølla et lager.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 02 Fra Gravhaug til Mekanisk innretning >
< 05 Mølla i Ytre Enebakk >
< 28 Benkeplasser av akvedukter >
< 76 Husmannsplassen Vollene >
< 77 Møllesteinen >