004 Vestby Mølle/Frørenseriet

Den første mølla i Ytterbygda var Vestby Mølle. Den ligger rett på nedsiden av Vestby bru og ble drevet av vannkraft fra trerenner. Den ble bygget i 1910. Enebakk kommune tok over driften i 1924, men anlegget hadde dårlig kapasitet og utover 1930-tallet da kornproduksjonen skjøt fart i bygda, ble den i 1932 nedlagt.

Bilde 1 – Slik så mølla ut fra Vestby bru. Vannet ble ført i en åpen trerenne med 4 m. fall. Dette medførte til at møllesteinene ikke klarte å kverne korn fort nok og mølla ble gjort om til frørenseri. Foto fra: Enebakk historielag.

Med kun 4 meter fall fra Vestby bru til mølla, fikk ikke møllesteinene kraft nok til å håndtere økningen og kommunen bestemte seg for å bygge en ny mølle som ble satt opp rett over dagens Vågsenter.

Bilde 2 – Slik så Vestby Mølle ut etter at den ble satt i drift i 1910. Høyre del med pipe er i dag revet, mens resten blir brukt som lager den dag i dag. Foto: Sigurd Bjerke, 1910.

Vestby Mølle ble gjort om til frørenseri som renset og tørket frø, spesielt fra gran. Dette skapte mange kjærkomne arbeidsplasser – spesielt for kvinner. På 50-og 60-tallet tjente ungdommen penger ved å klatre opp i grantopper og hente ned kongler fra toppene – et risikofylt arbeid. De leverte i sekker til frørenseriet for rensing og tørking, og fikk sin fortjente lønn.

I dag er den gamle slitte røde mølla et lager.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 002 Fra Gravhaug til Mekanisk innretning
➡️ 005 Mølla i Ytre Enebakk
➡️ 028 Benkeplasser av akvedukter
➡️ 076 Husmannsplassen Vollene
➡️ 077 Møllesteinen