32 Husmannsplassen Bjørnholt

Bjørnholt ble bygget som plass tidlig på 1700-tallet i skogen sør-øst for Durud og trolig var det en gard her allerede i gammelnorsk tid. Den var underlagt Vik Hovedgård. Hans Olsen var husmann her i 1742. Stua kan være bygget så tidlig som på 1700-tallet og er senere påbygd og restaurert. Plassen var i bruk helt frem til slutten av 1960-tallet av Jul Hansen og deretter enken i noen år før Arne Pettersen flyttet inn i 1977.

Bjørnholt med låve fotografert i 2001 av Henning Bergersen, Enebakk historielag.
Bjørnholt. Høyre del av bygget er det originale. Delen til venstre er bygget på. Foto av Gro Arneberg Thoresen, Enebakk Avis.
Jul Hansen med kone fotografert i 1960 da de bodde på plassen. Foto fra dm.no.

De gamle uthusene er revet. Enebakk kommune eide plassen frem til sommeren 2019 og leide den ut.

LINKER
RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 46 Husmannsplassen Setra > 
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >