32 Husmannsplassen Bjørnholt

Bjørnholt ble bygget som plass tidlig på 1700-tallet i skogen sør-øst for Durud og trolig var det en gard her allerede i gammelnorsk tid. Den var underlagt Vik Hovedgård. Hans Olsen var husmann her i 1742. Stua kan være bygget så tidlig som på 1700-tallet og er senere påbygd og restaurert. Plassen var i bruk helt frem til slutten av 1960-tallet av Jul Hansen og deretter enken i noen år før Arne Pettersen flyttet inn i 1977.

Bjørnholt med låve fotografert i 2001 av Henning Bergersen.
Bjørnholt. Høyre del av bygget er det originale. Delen til venstre er bygget på. Foto av Gro Arneberg Thoresen, Enebakk Avis.
Jul Hansen med kone fotografert i 1960 da de bodde på plassen.

De gamle uthusene er revet. Enebakk kommune eide plassen frem til sommeren 2019 og leide den ut.

LINKER:
 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 42 Husmannsplassen Bakken >
< 43 Husmannsplassen Øvre Grav >
< 44 Husmannsplassen Holdtopp >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >