14 Bjerkely – Gamleskolen i Ytterbygda

Den første egne skolen i Ytterbygda var en sveitservilla fra 1861. Før dette var det skole på gårdene, som f.eks Østby Gård.
Sveitservillaen er senere påbygd en andre etasje og ble i 1899 erstattet av ny skolebygning nede ved Mjær. Den nye skolen ble revet i 1969 for å gi plass til Ytre Enebakk barneskole.

I dag er også denne skolen revet og plassen på Bjerkely ble midlertidlig barneskole frem til ny skole ble ferdig høsten 2018.

Den opprinnelige stua på Bjerkely fra 1869 ble den første egne skolebygningen for skolebarn i Ytterbygda.
Den nye skolen nede på Mjær (Hvit bygning) ble revet i 1969 for å gi plass til den nye Ytre Enebakk Skole.
Flyfoto av Bjerkely skole med Mari kirke og Vestbygodset i bakgrunnen.
Enda et flyfoto av Bjerkely skole.
Sveitservillaen i dårlig forfatning etter ingen vedlikehold fra kommunen.

Enebakk Historielag hadde en appell i 2010 om å få reddet Bjerkely skole slik at den kunne bevares for ettertiden, men slik gikk det ikke. Du kan lese appellen her.