14 Bjerkely – Gamleskolen i Ytterbygda

I 1849 bestemmes det at Ytterbygda skal ha 3 faste skoler på gårdene; Vik, Ungersnes og Øvre Jahr. Det skal være 9 måneders skole og rullering på 1 måned av gangen mellom de nevnte gårdene. I 1855 besluttes det å opprette en fast skole i Ytterbygda i nærheten av Mari kirke.

Den første egne skolen i Ytterbygda var en sveitservilla fra 1861.

Bilde 1 – Den opprinnelige stua på Bjerkely fra 1869 ble den første egne skolebygningen for skolebarn i Ytterbygda. Foto fra dm.no.

Sveitservillaen er senere påbygd en andre etasje og ble i 1899 erstattet av ny skolebygning nede ved Mjær. Den nye skolen ble revet i 1969 for å gi plass til Ytre Enebakk barneskole.

Bilde 2 – Den nye skolen nede på Mjær (Hvit bygning) ble revet i 1969 for å gi plass til den nye Ytre Enebakk Skole. Foto fra dm.no.

I dag er også denne skolen revet og plassen på Bjerkely ble midlertidig barneskole frem til ny skole ble ferdig høsten 2018.

Bilde 3 – Flyfoto av Bjerkely skole med Mari kirke og Vestby gods i bakgrunnen. Foto fra dm.no.
Bilde 4 – Enda et flyfoto av Bjerkely skole. Foto fra dm.no.
Bilde 5 – Sveitservillaen i dårlig forfatning etter manglende vedlikehold fra kommunen. Foto fra dm.no.

Enebakk Historielag hadde en appell i 2010 om å få reddet Bjerkely skole slik at den kunne bevares for ettertiden, men slik gikk det ikke.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
«En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.» Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.


LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ Enebakk Avis (02.10.2014) – Ønsker bevaring
↗️ Enebakk Historielag (29.06.2010) – Appell om bevaring av Bjerkely
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 01 Vestby gods
➡️ 103 Portstolper Mari kirke
➡️ 121 Husmannsplassen Hamborg