14 Bjerkely – Gamleskolen i Ytterbygda

Den første egne skolen i Ytterbygda var en sveitservilla fra 1861. Før dette var det skole på gårdene, som f.eks Østby Gård.
Sveitservillaen er senere påbygd en andre etasje og ble i 1899 erstattet av ny skolebygning nede ved Mjær. Den nye skolen ble revet i 1969 for å gi plass til Ytre Enebakk barneskole.

I dag er også denne skolen revet og plassen på Bjerkely ble midlertidig barneskole frem til ny skole ble ferdig høsten 2018.

Den opprinnelige stua på Bjerkely fra 1869 ble den første egne skolebygningen for skolebarn i Ytterbygda. Foto fra dm.no.
Den nye skolen nede på Mjær (Hvit bygning) ble revet i 1969 for å gi plass til den nye Ytre Enebakk Skole. Foto fra dm.no.
Flyfoto av Bjerkely skole med Mari kirke og Vestbygodset i bakgrunnen. Foto fra dm.no.
Enda et flyfoto av Bjerkely skole. Foto fra dm.no.
Sveitservillaen i dårlig forfatning etter ingen vedlikehold fra kommunen. Foto fra dm.no.

Enebakk Historielag hadde en appell i 2010 om å få reddet Bjerkely skole slik at den kunne bevares for ettertiden, men slik gikk det ikke. Du kan lese appellen her.

LINKER: