14 Bjerkely – Gamleskolen i Ytterbygda

Den første egne skolen i Ytterbygda var en sveitservilla fra 1861. Før dette var det skole på gårdene, som f.eks Østby Gård.
Sveitservillaen er senere påbygd en andre etasje og ble i 1899 erstattet av ny skolebygning nede ved Mjær. Den nye skolen ble revet i 1969 for å gi plass til Ytre Enebakk barneskole.

I dag er også denne skolen revet og plassen på Bjerkely ble midlertidig barneskole frem til ny skole ble ferdig høsten 2018.

Bilde 1 – Den opprinnelige stua på Bjerkely fra 1869 ble den første egne skolebygningen for skolebarn i Ytterbygda. Foto fra dm.no.
Bilde 2 – Den nye skolen nede på Mjær (Hvit bygning) ble revet i 1969 for å gi plass til den nye Ytre Enebakk Skole. Foto fra dm.no.
Bilde 3 – Flyfoto av Bjerkely skole med Mari kirke og Vestby gods i bakgrunnen. Foto fra dm.no.
Bilde 4 – Enda et flyfoto av Bjerkely skole. Foto fra dm.no.
Bilde 5 – Sveitservillaen i dårlig forfatning etter manglende vedlikehold fra kommunen. Foto fra dm.no.

Enebakk Historielag hadde en appell i 2010 om å få reddet Bjerkely skole slik at den kunne bevares for ettertiden, men slik gikk det ikke.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 01 Vestby gods >
< 103 Portstolper Mari kirke >