80 Husmannsplassen Andersrud

Husmannsplassen Andersrud under Vik gård ble bygd ved sørenden av Bindingsvann på slutten av 1700-tallet og Pål Bårdsen født ca. 1751 var husmann her med sin kone Mari Persdatter. Plassen ble fradelt Vik i 1926 og solgt for 9.000 kr. til Brede Røsjø som var skogsbestyrer for godseier Gulbranson. I 1946 ble Andersrud forpaktet til Olaf Martinsen og etter 1948 ble stedet solgt til søstrene Valborg og Kaja Røsjø.

Bilde 1 – Husmannsplassen Andersrud som lå under Vik hovedgård. Foto: nb.no

Etter Kajas død i 1978 ble den delen av Andersrud som lå sør for Bindingsvann solgt til Knut Enger som bygde opp sin lastebilpark her. I dag er det flere industribygg her med mange forskjellige leietagere.

Bilde 2 – Bilde av stabburet som ble bygget på slutten av 1800-tallet. Foto: Trym Bergtatt, 2020.
Bilde 3 – Undersiden av stabburet. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

 

Konrad Røsjø fortalte at det var en nisse på Andersrud så sent som i 1915.
«Nissen gjorde ikke noe ugagn, men en morgen ble hesten funnet bundet fast til stallgulvet med så mange nissefletter at det var nesten uråd å få den løs. Nissen var egentlig snill mot hesten da den alltid var nystelt og striglet hver morgen. Nissen mente at de drev hesten for hardt så da bandt han den fast slik at hesten slapp å slite så mye.»

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgard >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 46 Husmannsplassen Setra > 
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >