66 Husmannsplassen Tangen

Plassen Tangen under Vik Hovedgård ble ryddet og bygd ved Langen ved slutten av 1600-tallet eller enda litt tidligere. Trond Skjellorsen født ca. 1662 var første husmann her på 1690-tallet. I 1924 var det 150 dekar med jord, skog og bergnabber ned mot Langen. 50 mål var dyrket. Fra gammelt av lå husene nede på Gamle-Tangen eller Holmen ved Langen, men de ble senere flyttet og Haldor Tangen bygde stua oppe ved det nåværende tunet. Fjøset fra 1944 er bygd om til hytte.

Husmannsplassen Tangen fotografert av Rolf Ingelsrud i 1954. Bildet er fra digitaltmuseum.no
Tangen under Vik fra 1940-tallet. Bildet er fra «The National Library of Norway».
 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 38 Husmannsplassen Bjerkeland >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 46 Husmannsplassen Setra > 
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >