15 Tangen bru

Bussholdeplassen ved tangen bru var tidligere en naturlig halvøy. Denne plassen ble brukt som leirplass/hvilestue for omreisende helt frem til ca. 1955. Det var reisende som kom med varer til Oslo fra Østfold.

Bilde 1 – I midten av bildet kan man se krysset og også Tangen bru. I bakkant står gården
som ble revet der Ytre Enebakk skole står i dag. Foto: Rolf Ingelsrud, 1954, dm.no.

Opprinnelig var Tangen bru laget av tre og det var kun plass til en vogn over brua om gangen. På brua stod det et skilt med påskriften: «Her må bare ferdes med skritt».

Bilde 2 – Et annet bilde fra Akershusdatabasen datert 1963, sett fra Bjerkely. Foto: dm.no.

Ved Tangen bru stod det tidligere en drikkestein for hester og kusker. Denne ble tatt vare på av Sverre (Smed) Svendsen og senere gitt til Enebakk bygdetun hvor drikkesteinen nå står.

Bilde 3 – Ved Tangen bru stod det i sin tid en drikkestein for passerende arbeidshester. Denne steinen står nå på bygdetunet. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Hvem satte opp drikkesteinene?
Drikkesteiner for hestene var vanlig langs kjøreveiene fra slutten av 1800-talet og utover på 1900-talet. Men hvem var det som sørget for at de ble satt opp? Man har ikke funnet påbud eller oppmuntring om å sette disse opp fra offentlige veimyndigheter, men Trygve Skjolden og Tomas Nygård i Luster mente å ha hørt at det var den lokale Dyrebeskyttelsen som tok opp drikkesteiner som en av arbeidsoppgavene sine. Det kan da tenkes at foreningen gikk ut med informasjon og oppfordring til lokalforeninger og ivrige medlemmer utover i landet om å sette opp drikkesteiner langs trafikkerte landeveier, og at drikkesteiner i større eller mindre grad etter hvert var noe som hørte med på nye og oppdaterte veier.

Bilde 4 – Drikkesteinen plassert på gresset til bygdetunet. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

Tomterveien fra Tangen bru til Tomter jernbane ble ferdigstilt i 1887, men drikkesteinen ble ikke bestilt og satt ut før i 1912. Det var en «Skrivelse fra Landmandslaget om opsættelse av vandingssten ved Tangen bro» som fikk satt i gang prosessen.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
«En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.» Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.


Avisen Akershus hadde en notis om bestilling av drikkestein i 1912.

Bilde 5 – Avisen Akershus hadde i 1912 en notis hvor de bekrefter bestilling og utsetting av en drikkestein ved Tangen bru. Fotomontasje: Trym Bergtatt, 24.01.2023.

Østlandets Blad sin spalte «Hva skjedde for 25 år siden» har et oppslag om denne drikkesteinen.

Bilde 6 – Avisklipp fra Østlandets Blad tirsdag den 22. august 1944, hvor det henvises til en spalte fra 1919. Fotomontasje: Trym Bergtatt, 23.01.2023.
LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 16 Sverre Smeds hus
➡️ 41 Tomterveien 1887