15 Tangen bru

Bussholdeplassen ved tangen bru var tidligere en naturlig halvøy. Denne plassen ble brukt som leirplass for omreisende helt frem til ca. 1955.

Her ser vi Tangen bru fra sommeren 1954. Foto: Rolf Ingelsrud, Akershusdatabasen.
Et annet bilde fra Akershusdatabasen tatt i 1963.

Ved Tangen bru stod det tidligere en drikkestein for hester. Denne ble tatt vare på av Sverre (Smed) Svendsen. Drikkesteinen står nå på Enebakk bygdetun.

Ved Tangen bru stod det i sin tid en drikkestein for passerende arbeidshester. Foto: https://gramho.com/media/2104004854707593996

Hvem satte opp drikkesteinene?

Drikkesteiner for hestene var vanlig langs kjøreveiene fra slutten av 1800-talet og utover på 1900-talet. Men hvem var det som sørget for at de ble satt opp? Man har ikke funnet påbud eller oppmuntring om å sette disse opp fra offentlige veimyndigheter, men Trygve Skjolden og Tomas Nygård i Luster mente å ha hørt at det var den lokale Dyrebeskyttelsen som tok opp drikkesteiner som en av arbeidsoppgavene sine. Det kan da tenkes at foreningen gikk ut med informasjon og oppfordring til lokalforeninger og ivrige medlemmer utover i landet om å sette opp drikkesteiner langs trafikkerte landeveier, og at drikkesteiner i større eller mindre grad etter hvert var noe som hørte med på nye og oppdaterte veier.

I midten av bildet fra 1954 kan man se krysset og også Tangen bru. I forkant står gården som ble revet til fordel for Ytre Enebakk skole mange år senere. Foto: Rolf Ingelsrud, Akershusdatabasen

Tomterveien fra Tangen bru til Tomter jernbane ble ferdigstilt i 1887 så kanskje kom drikkesteinen i denne forbindelse. Den gamle Tangen bru var av tre og fundamentet kan ennå sees. På brua stod det et skilt med påskriften: «Her må bare ferdes med skritt».