15 Tangen bru

Bussholdeplassen ved tangen bru var tidligere en naturlig halvøy. Denne plassen ble brukt som leirplass/hvilestue for omreisende helt frem til ca. 1955. Det var reisende som kom med varer til Oslo fra Østfold.

Bilde 1 – I midten av bildet kan man se krysset og også Tangen bru. I bakkant står gården
som ble revet til fordel for Ytre Enebakk skole mange år senere. Foto: Rolf Ingelsrud i
1954, Digitaltmuseum.no

Opprinnelig var Tangen bru laget av tre og det var kun plass til en vogn over brua om gangen. På brua stod det et skilt med påskriften: «Her må bare ferdes med skritt».

Bilde 2 – Et annet bilde fra Akershusdatabasen til Digitalmuseum i 1963, sett fra Bjerkely.
Foto fra Digitaltmuseum.no

Ved Tangen bru stod det tidligere en drikkestein for hester og kusker. Denne ble tatt vare på av Sverre (Smed) Svendsen og senere gitt til Enebakk bygdetun hvor drikkesteinen nå står.

Bilde 3 – Ved Tangen bru stod det i sin tid en drikkestein for passerende arbeidshester. Denne steinen står nå på bygdetunet. Foto: Trym Bergtatt
Bilde 4 – Drikkesteinen plassert på gresset til bygdetunet. Foto: Trym Bergtatt

Hvem satte opp drikkesteinene?
Drikkesteiner for hestene var vanlig langs kjøreveiene fra slutten av 1800-talet og utover på 1900-talet. Men hvem var det som sørget for at de ble satt opp? Man har ikke funnet påbud eller oppmuntring om å sette disse opp fra offentlige veimyndigheter, men Trygve Skjolden og Tomas Nygård i Luster mente å ha hørt at det var den lokale Dyrebeskyttelsen som tok opp drikkesteiner som en av arbeidsoppgavene sine. Det kan da tenkes at foreningen gikk ut med informasjon og oppfordring til lokalforeninger og ivrige medlemmer utover i landet om å sette opp drikkesteiner langs trafikkerte landeveier, og at drikkesteiner i større eller mindre grad etter hvert var noe som hørte med på nye og oppdaterte veier.

Tomterveien fra Tangen bru til Tomter jernbane ble ferdigstilt i 1887, så kanskje kom drikkesteinen i denne forbindelse.