15 Tangen bru

Bussholdeplassen ved tangen bru var tidligere en naturlig halvøy. Denne plassen ble brukt som leirplass for omreisende helt frem til ca. 1955. Ved Tangen bru stod det tidligere en drikkestein for hester og kusker. Denne ble tatt vare på av Sverre (Smed) Svendsen. Drikkesteinen står nå på Enebakk bygdetun.

I midten av bildet kan man se krysset og også Tangen bru. I forkant står gården som ble revet til fordel for Ytre Enebakk skole mange år senere. Bilde tatt av Rolf Ingelsrud i 1954. Bildet finnes på Digitaltmuseum.no
Et annet bilde fra Akershusdatabasen til Digitalsmuseum tatt i 1963. Bildet finnes på Digitaltmuseum.no

Den gamle Tangen bru var av tre og fundamentet kan ennå sees. På brua stod det et skilt med påskriften: «Her må bare ferdes med skritt».