07 Gravhaug Øvre Foss

Foss, en av de eldste garder i Ytterbygda, var delt opp i to garder omkring 1660-tallet. Det ble Øvre Foss og Nedre Foss (mest omtalt som Sagstua). På Øvre Foss finner man ennå rester av to fredede kulturminner/gravhauger. De ligger på hver sin side av Sagstuveien og er ennå tydelige i landskapet. På høyre side er det to rundhauger hvor det er bygget et hus. Begge ble vernet i 1978.
Fra Kulturminnesøk er følgende tekst hentet på kulturminnet.

Bilde 1 – Kartutsnitt fra Kulturminnesøk-basen hvor gravhaugen hvor 2 rundhauger er
definert. Gravhaugen er datert Jernalder og har kulturminne ID: 61569-1/2

Rundhaug 1.
Klart markert mot V, ellers noe uklart. Bygd av jord med enkelte stein. Ø-V-gående hekk som markerer eiendomsgrensen, går over haugens N-del. D 7m, h 0,3m. 20m SØ for 1.

Rundhaug 2.
Noe uklart markert. Lagt opp på en bergrygg. Bygd av jord med enkelte stein. Det sies at haugen var rundere og høyere før husbyggingen. Gressbevokst, bjerketrær. D 6m, h 0,5m.

Bilde 2 – Bilde av forhøyningen som er pakket inn i dagens gressplen. Foto: Henning
Bergersen, Enebakk Historielag.

Etter befaring i 2002/2013 formodes det at haugen nå er gravd bort slik at minnet ikke synes lengre.