70 Foss gard fra eldre Jernalder

Foss har navn etter plassen på nordsida av det korte, fossende vassdraget mellom Våg og Mjær. Kvernfossene er nevnt alt på 1300-tallet, og Foss sag er med i den eldste sagskattelista fra 1610.
Foss er en av de eldste gardene i Ytterbygda og ble ryddet i eldre jernalder. Den østre delen av Foss er egentlig garden Rud som ble nedlagt etter Svartedauden. (Rud er nevnt på slutten av 1300-tallet da den ble gitt til eieren av Foss.)

Bilde 1 – Selve låven på Foss gard er bygget i 1919 og er godt vedlikeholdt. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

I nyere tid (1660-åra) ble garden delt opp i Øvre Foss og Nedre Foss/Sagstua. Sokneprest Wilse av Spydeberg sa rundt 1780 at: «Den betydeligste kvantumsag var Vestby med fem sager, og den største hadde kvantum på 1 800 bord i året«. Mesteparten av virket kom fra Østerdalen og ble fløtet ned Glomma til Preståa. Så ble det fraktet med hest på vinteren til sagen på Foss. Ferdig plank ble deretter kjørt til Kristiania. På vinteren ble plankene fraktet over isen på Langen.

Beltespenne av kvartsitt
Det ble funnet en beltespenne av grå kvartsitt ned mot dagens Sagstua som er datert eldre jernalder. Beltespennen befinner seg i dag på Universitetsmuseet i Oslo.

Bilde 2 – C10209. En vevskyttelformet stein av grå kvartsitt ble funnet på Sagstua og er datert eldre jernalder. Den er 7,3 cm. lang og med ganske spisse ender. Bilde hentet fra unimus.no

Beltespennen ble datert til eldre jernalder. Eldre jernalder er delt inn i tidsrommene:

  • Førromersk jernalder: 2440-2010 BP (500-0 f.Kr.)
  • Romertid: 2010-1680 BP (0-400 e.Kr.)
  • Folkevandringstid: 1680-1500 BP (400-570 e.Kr.).
 RELATERTE TAVLER
< 11 Søyleruiner Vestby sag >
< 58 Plassen Bråten >
< 69 Rundhaug på Solheim, Øvre Foss >