103 Portstolper Mari kirke

Mari kirke ble innviet i 1761. De gamle kirkeportene må være fra rundt 1824-tallet ifølge skriftlig dokumentasjon. «Kirkegaards Indhegning af sammenlagte Kempesteen». Kirkegården har nå steingjerde med smijernsport i syd.

Bilde 1 – Et gammelt foto fra Mari kirke antatt tatt ca. 1895, viser de originale portstolpenes
første plassering. Foto: Enebakk historielag.

Portstolpene ble funnet nedgravd bak redskapsskjulet på Bjerkely tidlig på 2000-tallet av Rolf Solberg og Oddvar Skaug. De ble satt opp i 2009 i Kirkebakken.

Bilde 2 – Kirkeportalene som ble funnet nedgravd bak redskapsskjulet på Bjerkely tidlig på 2000-tallet ble tatt vare på slik at de kunne utplasseres igjen. Foto: Jan Kolpus, Enebakk Avis.
Bilde 3 – Slik ser portstolpene ut i dag etter at da ble satt opp i 2009 – øverst i kirkebakken. Foto: Trym Bergtatt, 2020.

I 2013 fant noen skolegutter fra 7A en smijernsport nedgravd i skogen bak Bjerkely. Det viste seg å være en av de originale smijernsportene som stod på portene til kirken. Det ble bekreftet å være den venstre porten da den passet på eksisterende hengsler på portstolpen. Den andre porten er ikke funnet.

Bilde 4 – Guttene fra 7A poserer foran smijernsporten de fant delvis nedgravd i skogen bak Bjerkely. Den passer fortsatt på venstre portstolpe, fant Rolf Solberg ut. Foto: Bjørn Mikkelsen, Enebakk Avis, 2013.
LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 14 Bjerkely - Gamleskolen i Ytterbygda >
< 13 Kirkestien >
< 18 Mari kirke >