52 Bekkelaget Landhandleri

Bekkelaget under garden Sulerud ble fradelt i 1928, men stedet ble bygd allerede på 1890-tallet. Smeden Kristian Hansen (1855-1915) gift med Sofie Eliasdotter fra Sverige (1854-1918), bodde her allerede i år 1900. I 1933 ble det inngått en jordleieavtale på 99 år mellom Julie Sulerud og Martinius Buer. Julie overførte skjøtet 2 år etter til sin sønn Sigurd for 2000 kroner som igjen overførte til sine barn Esther og Arnt i 1952.

Bilde 1 – Bekkelaget Landhandleri i Ytterbygda. Vigdis Myhre var en populær handelskvinne som her ekspederte Berit Årstad. Foto: Bernt Christian Grønvold, 1974, dm.no.

Fra gammelt av drev kjøpmann Kristian Strøm (1874-1928) fra Ekebergdalen butikk i et gammel hus ved bekken på Bekkelaget. På 1920/30-tallet leide søstrene Kolstad fra Flateby butikken.
Da nytt bygg ble bygd i 1948-1949 ble det gamle ved bekken revet. Alf Rånes bygde også dagens verkstedbygning i 1954.

Bilde 2 – Landhandleriet stengte for godt i 1974. Da hadde det vært handel her i over 50 år. Foto: Bernt Christian
Grønvold, 1974, dm.no.

Her er listen over de som drev landhandleriet i 50 år.
1920 – 1930 Søstrene Kolstad
1935 – 1947 Margit Bratfoss
1947 – 1953 Alf Rånes
1954 – 1954 Birger Buer
1955 – 1962 Ole og Klara Hellerud
1963 – 1964 Brønnbo
1964 – 1969 Else Wiik
1970 – 1974 Britt og Vigdis Myhre

Bekkelaget Landhandleri ble nedlagt for godt i 1974.

LINKER:

 

RELATERTE TAVLER
34 Landhandel på Vik
37 Landhandel på Foss
51 Bekkevoldbygget