126 Husmannsplassen Hellerud

Sør for innmarka til Rustad odelsgård ble plassen Hellerud ryddet på slutten av 1780-tallet. Første husmann fra kirkebøkene tilsier at det var svigersønnen på Rustad – Søren Christophersen (1763-1802) fra Grasholt som bodde her da han giftet seg i 1789 med Mari Andersdatter (1766-1804) fra Rustad.

Bilde 1 – Flyfoto av Rustad gård hvor man kan se jordet til husmannsplassen Hellerud i
bakgrunn. Huset lå innenfor den gule ringen. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.07.1954, dm.no.

Registrerte husmenn på plassen.

  • 1800Jens Simensen (1763-1832)
  • 1833Syver Johannesen (1794-1820)
  • 1838Martin Tostensen (1814-1898)
  • 1842Kasper Hagerup Olsen (1865-1957)
  • 1853Andreas Brynildsen (1821-1889)
  • 1858Hans Petter Hansen (1816-1862)
  • 1868Lars Olsen (1840-1891*)
  • 1875Kristian Olsen (1822-1910)

Husmannsplassen ble nedlagt rundt 1890 og huset flyttet. I dag er kun rester av grunnmuren igjen. Folk har flyttet frem og tilbake mellom disse 3 plassene i de 100 år de var bebodd.

I dag er det kun jordene igjen her.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


Ved søk med metalldetektor i mai 2021 ble det funnet mange bevis på at dette var en bebodd og aktiv husmannsplass. Verktøy, munnspill, brosje, beslag og deler av kokekar er funnet her.

Bilde 2 – Etter søk på ruinene av selve husmannsplassen mai 2021, ble denne brosjen fra sent 1700-tallet funnet. Foto: Trym Bergtatt, 16.05.2021.

GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Rælingen HL – Hus på vandring … (PDF)
↗️ Wikipedia – Lafteverk …
↗️ Bygg og Bevar – Flytting av gammelt hus – Del 1 …
↗️ Bygg og Bevar – Flytting av gammelt hus – Del 2 …
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 115 Husmannsplassen Moskau
➡️ 116 Husmannsplassen Vittenberg
➡️ 123 Odelsgodset Rustad