126 Husmannsplassen Hellerud

Under arbeid!

Sør for innmarka til Rustad odelsgård ble husmannsplassen Hellerud ryddet på 1780-tallet. Første husmann fra kirkebøkene tilsier at det var svigersønnen på Rustad – Søren Kristoffersen (*-*) fra Grasholt som bodde her da han giftet seg i 1789 med Mari Andersdatter (*-*) fra Rustad. Deretter er det registrert 7 husmenn her frem til plassen ble nedlagt rundt 1890.