126 Husmannsplassen Hellerud

Sør for innmarka til Rustad odelsgård ble plassen Hellerud ryddet på slutten av 1780-tallet. Første husmann fra kirkebøkene tilsier at det var svigersønnen på Rustad – Søren Christophersen (1763-1802) fra Grasholt som bodde her da han giftet seg i 1789 med Mari Andersdatter (1766-1804) fra Rustad.

Bilde 1 – Flyfoto av Rustad gård hvor man kan se jordet til husmannsplassen Hellerud i
bakgrunn. Huset lå innenfor den gule ringen. Foto: Rolf Ingelsrud, 20.07.1954, dm.no.

Registrerte husmenn på plassen.

  • 1800Jens Simensen (1763-1832)
  • 1833Syver Johannesen (1794-1820)
  • 1838Martin Tostensen (1814-1898)
  • 1842Kasper Hagerup Olsen (1865-1957)
  • 1853Andreas Brynildsen (1821-1889)
  • 1858Hans Petter Hansen (1816-1862)
  • 1868Lars Olsen (1840-1891*)
  • 1875Kristian Olsen (1822-1910)

Husmannsplassen ble nedlagt rundt 1890 og huset flyttet. I dag er kun rester av grunnmuren igjen. Folk har flyttet frem og tilbake mellom disse 3 plassene i de 100 år de var bebodd.

ARKEOLOGISKE FUNN:🦕🔎

Ved søk med metalldetektor i mai 2021 ble det funnet mange bevis på at dette var en bebodd og aktiv husmannsplass. Verktøy, munnspill, brosje, beslag og deler av kokekar er funnet her.

Bilde 2 – Etter søk på ruinene av selve husmannsplassen mai 2021, ble denne brosjen fra sent 1700-tallet funnet. Foto: Trym Bergtatt, 16.05.2021.

I dag er det kun jordene igjen her.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 
RELATERTE TAVLER
< 115 Husmannsplassen Moskau >
< 116 Husmannsplassen Vittenberg >