145 Vipe ved Mjær

Under arbeid!

Vipe (Vanellus vanellus) er en monotypisk vadefugl i vipeslekten som består av 24 arter i Lofamilien (Charadriidae). Vipa regnes som en kortdistansetrekkfugl.

Bilde 1 – Vipa er i ferd med å forsvinne fra Norge og andre deler av verden. Her har vipa hatt en tilbakegang på mellom 50-80% de siste 15 årene og den har nå status som kritisk truet (CR) på den norske rødlisten for arter. Foto: Follo landbrukskontor.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har i perioden 1995, 2000 og 2010 utført observasjon ved Mjærdeltaet og resultatet var:
«1 par hadde tilhold i den nordre delen av vannet ved de fire første besøkene. Kraftig varsling og annen engstelig adferd tyder på hekking. Dette er samme situasjon som i 1995 og samme situasjon som ved de to foregående undersøkelsene.»

Arten er utbredt og hekker i store deler av Skandinavia, og regnes som fylkesfugl i Rogaland. Arten har i 1994 og 2012 blitt valgt til «Årets fugl» i Norge av NOF.

Bilde 2 – Vipas fluktspill er et kjent og kjært vårtegn i Norge. Den spiser nesten ute-lukkende animalsk føde, hovedsakelig meitemark og insekter. Foto: Frode Falkenberg.

Vipe blir ca 28–31 cm lang og veier 128 –330 g. Vingespenn på ca 82–87 cm og vingene er brede. Fjærdrakten har glinsende grønn overside og hodet sorte og hvite tegninger med en karakteristisk fjærpryd i en oppover bøyd bue på bakhodet. Øvre bryst er bronsebrunt og underdelen hvit. Hunnen mindre definert mønster i hodet enn hannen og hvite flekker på brystet.

Hør Vipe synge her:

Fra fugleportalen Fuglevennen står det mye informasjon om hvor fuglen Vipe er observert, statistikk og bilder fra fuglevenner i Norge.


Dersom du er interessert i å lære mer om Fauna og Flora når du er ute på tur her i Ytterbygda, kan jeg anbefale deg å laste ned en app som du kan bruke for å artsbestemme planter og dyr du tar bilder av.
Mobilappen heter Artsorakelet og kan lastes ned for Android telefoner her eller for iPhone her.


LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 72 Flora langs Tangenelva >
< 73 Tangenelva’s Rødlistearter >
< 104 Bever i Tangenelva >
< 133 Våtmarkdeltaet Mjær >
< 134 Gråhegre ved Mjær >
< 135 Fiskeørn ved Mjær >
< 137 Enkeltbekkasin ved Mjær >
< 138 Storskarv ved Mjær >