26 Hjulmakerverksted museum

I perioden mellom 1906 til 1965 drev Aksel Bråten hjulmaker-verksted ved Tangenelva. Bygningen ble bestemt brent av kommunen i 1968, men alt verktøyet og utstyret ble tatt vare på. Hjulmakerens sønn bygget et nytt hus til utstyret i Borgveien i Våglia hvor utstyret ble utstilt.

Verkstedet ble gitt i gave til Enebakk kommune av tidligere eier Egil Thoresen i 2008 mot at historielaget driftet dette. Driftsavtale mellom EHL og Enebakk kommune ble inngått i 2009 og inventar ble kartlagt.

Bilde 1 – Denne bygningen som driftes av Enebakk kommune huset inventar fra hjulmakerverkstedet før det ble flyttet. Foto: Trym Bergtatt, Desember 2019.
Bilde 2 – Her er en del av utstyret som ble tatt vare på fra hjulmakerverkstedet. Foto: Enebakk historielag.

Det er avtalt at verkstedet skal gjenoppføres på sin opprinnelige plass langs Tangenelva og plantegninger for dette er godkjent.

LINKER:
 RELATERTE TAVLER
< 09 Ruin av hjulmakerverksted >
< 58 Plassen Bråten >
< 60 Hest & Vogn >