26 Hjulmakerverksted museum

I perioden mellom 1906 til 1965 drev Aksel Bråten hjulmaker-verksted ved Tangenelva. Bygningen ble bestemt brent av kommunen i 1968, men alt verktøyet og utstyret ble tatt vare på. Hjulmakerens sønn bygget et nytt hus til utstyret i Borgveien i Våglia hvor utstyret ble utstilt.

Verkstedet ble gitt i gave til Enebakk kommune av tidligere eier Egil Thoresen i 2008 mot at historielaget driftet dette. Driftsavtale mellom EHL og Enebakk kommune ble inngått i 2009 og inventar ble kartlagt.

Denne bygningen som driftes av Enebakk kommune huset inventar fra hjulmakerverkstedet.
Her er bilde av en del av utstyret som ble tatt vare på fra hjulmakerverkstedet.

Det er avtalt at verkstedet skal gjenoppføres på sin opprinnelige plass langs Tangenelva og plantegninger for dette er godkjent.

Enebakk Historielag ga ut i 1995 IGN nr. 4 Sagstua hjulmakerverksted av Henning Bergersen. Du kan lese hele historien som PDF her.

 RELATERTE TAVLER
< 09 Ruin av hjulmakerverksted >
< 58 Plassen Bråten >
< 60 Hest & Vogn >