79 Husmannsplassen Søndre Øgarden

Ne-Øgarden som plassen også ble kalt var husmannsplass under Vestby gård omkring 1830 da Øgarden ble delt inn i to plasser: Ne- og Opp-Øgarden. Jørgen Jørgensen ca. 1784-1835 – gift med Inger Marie Fredriksdatter fra Nedre Gjevelsrud, var husmann her til hans død i 1835.

Bilde 1 – Holm Kristiansen 1863-1949 gift med Helene
Henriksdatter 1873-1933 tok over Ne-Øgarden etter svigerfar Henrik Nilsen. Foto: dm.no..
Bilde 2 – Våningshuset etter at ytterkledning ble tatt av i 2013. Foto: Tor Fangan.
Bilde 3 – Et brev ble funnet ved restaurering av huset i 2013 i en knevegg i 2 etasje. Det var til Helene Kristiansen og kommer fra USA. Det er datert 1927. Foto: Tor Fangan.

 

Bilde 4 – Huset sett fra en annen vinkel. Foto: Tor Fangan.

Våningshuset er av tømmer men er panelt om og ombygd. Låven av bindingsverk med gammel stall og fjøs ble revet rundt 1960. Ne-Øgarden hadde kun jord, mens Opp-Øgarden hadde mye skog. Hartvig Holmsen (1901-1977) skjøtet plassen fra Enebakk kom. i 1926 for kr. 12.000. Huset er SEFRAK-registrert 0229-105-004.

 

 

 RELATERTE TAVLER
< 55 Husmannsplassen Øgarden >
< 64 Husmannsplassen Bånn >
< 67 Husmannsplassen Nylende >