79 Husmannsplassen Søndre Øgarden

Ne-Øgarden som plassen også ble kalt var husmannsplass under Vestby gård omkring 1830 da Øgarden ble delt inn i to plasser: Ne- og Opp-Øgarden. Jørgen Jørgensen ca. 1784-1835 – gift med Inger Marie Fredriksdatter fra Nedre Gjevelsrud, var husmann her til hans død i 1835.

Holm Kristiansen 1863-1949 gift med Helene
Henriksdatter 1873-1933 tok over Ne-Øgarden etter svigerfar Henrik Nilsen. Bilde fra The National Library of Norway.
Våningshuset etter at ytterkledning ble tatt av i 2013. Bilde lånt av huseier.
Et brev ble funnet ved restaurering av huset i 2013 i en knevegg i 2 etasje. Det er datert 1927 til Helene Kristiansdatter og kommer fra USA.

Våningshuset er av tømmer men er panelt om og ombygd. Låven av bindingsverk med gammel stall og fjøs ble revet rundt 1960. Ne-Øgarden hadde kun jord, mens Opp-Øgarden hadde mye skog. Hartvig Holmsen (1901-1977) skjøtet plassen fra Enebakk kom. i 1926 for kr. 12.000. Huset er SEFRAK-registrert 0229-105-004.

 

 

 RELATERTE TAVLER
< 55 Husmannsplassen Øgarden >
< 64 Husmannsplassen Bånn >
< 67 Husmannsplassen Nylenda >