73 Tangenelva’s Rødlistearter

Edelkreps (EN i Norsk rødliste for arter 2015) forekommer i elva. Arten skal også forekomme både i Vågvann og Mjær. Det ble oppdaget krepsepest i 2016 og Veterinærinstituttet har varslet.

 

Det er påvist krepsepestsmitte i Tangenelva (Ytre Enebakk) i Mossevassdraget. Smitten er påvist nedstrøms demningen ved Steinkistedammen, før innløpet til Mjærvannet.
Bladvepsen Bladvepsene Macrophya punctumalbum lever på Ask. Bilde hentet fra Wikipedia. (By Hectonichus – Own work, CC BY-SA 3.0. (https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40504379)
Bladvepsen Dolerus genuicinctus ble også funnet langs elven. Den er veldig sjelden og livnærer seg på sneller. Dette er et felles bilde fra artsdatabasen da det er registrert over 400 i Norge.

Bladvepsene Macrophya punctumalbum og Dolerus genuicinctus (begge NT) ble funnet langs elva. M. punctumalbum har ask som vertsplante, mens D. genuicinctus går på sneller og er generelt sjelden.
Her er en link til Veterinærinstituttet som forteller om krepsepesten som ble funnet i Tangenelva.