73 Tangenelva’s Rødlistearter

Edelkreps (EN i Norsk rødliste for arter 2015) forekommer i elva. Arten skal også forekomme både i Våg og Mjær. Det ble oppdaget krepsepest i 2016 og Veterinærinstituttet har varslet.

 

Bilde 1 – Det er påvist krepsepestsmitte i Tangenelva  i Mossevassdraget. Smitten er påvist nedstrøms demningen ved Steinkistedammen, før innløpet til Mjær. Foto: Internett.
Bilde 2 – Bladvepsen Macrophya punctumalbum lever på Ask. Foto: Wikipedia. (By Hectonichus – Own work, CC BY-SA 3.0.)
Bilde 3 – Bladvepsen Dolerus genuicinctus ble også funnet langs elven. Den er veldig sjelden og livnærer seg på sneller. Foto: Fellesbilde fra artsdatabasen da det er registrert over 400 i Norge.

Bladvepsene Macrophya punctumalbum og Dolerus genuicinctus (begge NT) ble funnet langs elva. M. punctumalbum har ask som vertsplante, mens D. genuicinctus går på sneller og er generelt sjelden.

LINKER & REFERANSER
RELATERTE TAVLER
< 72 Flora langs Tangenelva >
< 104 Bever i Tangenelva >
< 133 Våtmarkdeltaet Mjær >
< 135 Fiskeørn ved Mjær >
< 136 Toppdykker ved Mjær >
< 137 Enkeltbekkasin ved Mjær >