141 Sangfugler ved Tangenelva

Du har sikkert hørt vakker fuglesang om du har gått på stien mellom Vestby bru og Tangen bru, spesielt i den nedre delen etter Steinkistedammen. Her er det mye løvskog med blanding av gamle og nye trær. Dette er en glimrende biotop for blant annet sangfugler som spiser insekter fra kratt, råtne trær og kjerr.
Dersom du er heldig kan du kanskje høre sangfugler som synger vakre strofer i kratt og tretopper langs Tangenelva. Møller, Munk og Nattergal er alle bekreftete observasjoner i løvskogen her.


Møller (Sylvia curruca) tilhører sangerfamilien og er den minste av artene i den tallrike slekten sylvia, som teller i alt 30 arter og hører til i sangerfamilien (sylviidae). Seks underarter anerkjennes, hvorav nominatformen hekker i deler av Skandinavia og Norge for øvrig.

Bilde 1 – Sangfuglen Møller. Størrelse: 12,5-14 cm. Vekt: 11-13 g. Foto: wikipedia.no.
DYRELYDER 🦆🦫

Hør lyden av Møller her:

Fra fugleportalen Fuglevennen står det mye informasjon om hvor sangfuglen Møller er observert, med statistikk og bilder fra fuglevenner i Norge.


Munk (Sylvia atricapilla) er en art i den tallrike slekten Sylvia, som inngår i sangerfamilien (sylviidae). Arten består som fem underarter, hvorav nominatformen hekker i deler i Norge. På våre breddegrader regnes munken som en langdistansetrekkfugl, mens den er enten kortdistansetrekkfugl eller standfugl på sørligere breddegrader.

Bilde 2 – Sangfuglen Munk. Størrelse: 13-15 cm. Vekt: 8,5-31 g. Foto: wikipedia.no.

«Munken er en ganske vanlig art i løvskog med god undervegetasjon i Sør-Norge. I våre tre nordligste fylker er den derimot mer sparsomt utbredt. Når munken kommer tilbake fra overvintringsområdene i mai starter hannene med å etablere territorium. I løpet av juni har de fleste parene lagt egg. Allerede i midten av august begynner høsttrekket mot de nordlige og vestlige delene av Afrika. Munk som overvintrer i Norge stammer fra populasjoner som hekker i sentrale deler av Europa. Den norske vinterbestanden har økt betraktelig i løpet av de siste tiåra, noe som også står i stil med trenden i Storbritannia. Denne økningen av vinterfugler skyldes trolig mildere vinterklima og bedre tilgang på mat. På foringsplassen liker den godt frukt og bær, men sitter også gjerne på en talgklump. Munken er en relativt ensartet grålig spurvefugl der hannene har svart og hunnene rødbrun kalott på issen.»

DYRELYDER 🦆🦫

Hør lyden av Munk her:

Fra fugleportalen Fuglevennen står det mye informasjon om hvor sangfuglen Munk er observert, med statistikk og bilder fra fuglevenner i Norge.


Nattergal (Luscinia luscinia) er en fugl i fluesnapperfamilien. Utseende: ca. 16 cm og 23 gram. Gråbrun med rødbrun stjert og diffust gråflekket bryst. Ungfuglene er spraglet over hele kroppen. Nattergalen er sky og holder seg godt skjult. Til tross for hva navnet skulle tilsi synger den hele døgnet. I Norge er den klassifisert som «nær truet». Den hekker kun sporadisk i Sør-Norge, vesentlig rundt Oslofjorden.

Bilde 3 – Sangfuglen Nattergal. Størrelse: 15-17 cm. Vekt: 20-23 g. Foto: wikipedia.no.
DYRELYDER 🦆🦫

Hør lyden av Nattergal her:

Fra fugleportalen Fuglevennen står det mye informasjon om hvor sangfuglen Nattergal er observert, med statistikk og bilder fra fuglevenner i Norge.

MOBILAPPER 🌳🌺
Dersom du er interessert i å lære mer om Fauna og Flora når du er ute på tur her i Ytterbygda, kan jeg anbefale deg å laste ned en app som du kan bruke for å artsbestemme planter og dyr du tar bilder av.
Mobilappen heter Artsorakelet og kan lastes ned for Android telefoner her eller for iPhone her.
LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ Enebakk Avis (31.03.2021) – Trym utvider tavleprosjekter … (PDF her)
↗️ Enebakk Avis (03.09.2020) – Dette er Enebakks kommunefugl … (PDF her)
↗️ Enebakk Avis (17.08.2019) – Oppfølging av klima- og miljøplan 2019-2023
↗️ NIBIO (02.02.2020) – Våtmarkene – oaser for fugler og insekter
↗️ Miljødirektoratet (13.12.2012) – Nordre Øyeren naturreservat i Enebakk, Fet og Rælingen .. (PDF)
↗️ Siste sjanse (01.03.2006) – Viltkartlegging i Enebakk kommune … (PDF)
↗️ BirdID Nord University – Møller (Curruca curruca)
↗️ BirdID Nord University – Munk (Sylvia atricapilla)
↗️ BirdID Nord University – Nattergal (Luscinia luscinia)

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 133 Våtmarkdeltaet Mjær
➡️ 134 Gråhegre ved Mjær
➡️ 135 Fiskeørn ved Mjær
➡️ 136 Toppdykker ved Mjær
➡️ 137 Enkeltbekkasin ved Mjær
➡️ 138 Storskarv ved Mjær
➡️ 143 Sivspurv ved Mjær
➡️ 144 Rørsanger ved Mjær
➡️ 145 Vipe ved Mjær
➡️ 146 Fossekall i Tangenelva