67 Husmannsplassen Nylende

Nylende under Vestby ble bygd som husmannsplass nordøst for Øgarden, nær delet mot Vik, ved midten av 1800-tallet. Lars Johannesen med kone Sissel var første husmann her i 1865. Enebakk kommune skjøtet i 1926 Nylende for 6 000 kroner til Marie Henriksen (1886-1957).

Nylende, Marie Henriksen (1886-1957) kommer med vann til tjorekua. Foto: dm.no
Husmannsplassen Nylende fra 1950. Foto: dm.no.
Selve hovedhuset står den dag i dag. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Nylenda med Signedalen var på 50 dekar brutto, men en del er solgt fra. Det meste ble dyrket opp etter kjøpet i 1926. I dag er hele området delt opp og solgt ut som tomter, men selve hovedhuset står fortsatt og er i bruk.
På nedsiden er jordet gjort om til Nylende Barnehage og Nylende bofellesskap.

 RELATERTE TAVLER
< 55 Husmannsplassen Øgarden >
< 64 Husmannsplassen Bånn >
< 79 Husmannsplassen Søndre Øgarden >