20 Bråtendammen park

Bråtendammen park er i dag en fantastisk flott naturperle som er det nærmeste Ytre Enebakk kommer et parkanlegg. Dette takket være mange ildsjeler i nyere tid som man kan lese på plakaten på minnesteinen som ble satt opp.

Bilde 1 – Bråtendammen sett mot nord med amfiet i vannkanten. Amfiet ble laget i 1992. Foto: Trym Bergtatt, Oktober 2019.

Historisk sett er det i denne dalen vært drevet industri siden 1300-tallet, da nedskrevet av en biskop. På denne tiden brukte man alle bekker og små vassdrag for industrielt formål. Langs Bjerkebekken og over Bråtendammen har det vært drevet kverndrift, mens kraftverk og sagbruk har vært på nedsiden. Tidlig på 1600-tallet hadde Kjølstad gård en sag i drift. Den lå ved bekken vest for garden.  På denne tiden tok bosetninger seg kraftig opp og det var stor etterspørsel etter virke for oppgradering  av kledninger på gardene og husmannsplassene. Kvernhuset skal også ha ligget langsmed denne bekken og på Bjerke bruk skal det ligge eksemplarer av gamle kvernsteiner som ble brukt til å kverne korn fra gardene som kom opp i gammelnorsk tid.

Bilde 2 – En minnestein er satt opp for å hedre de som restaurerte og bygde opp Bråtendammen i 1992. (Bildet er konvertert til sort-hvitt for lettere å kunne leses.) Foto: Trym Bergtatt, Oktober 2019.

I 1971 sprakk demningen i bakkant etter en stor flom. Toppsteinene falt ned på hver side og vannet rant over demningen. Opprinnelig var vannhøyden opp til ca. den nedre kanten du ser midt i bildet og hele baksiden i bildet var jordmasser. Enden av demningen er forankret i fjell på denne siden, men i bakkant gikk den bare inn i løsmassene. Etter storflommen i 1971 raste hele jordvollen ut og store kubikkmasser forsvant nedover i Kvernhusdalen. Etter dette grodde hele stedet igjen og det var bare en bekk i rundt 20 år.

Bilde 3 – Bråtendammen sørover mot demningen. Trym Bergtatt, Oktober 2019.

Da Mjær gressbane trengte et vanningsanlegg i 1992 ble en storstilt dugnad startet av gjengen for at DRIV IL skulle få vann til gressbanen.

Alt kratt og buskas ble fjernet. En bakvegg av betong ble støpt opp selve demningen ble forsterket med betong på innsiden og all ekstra masse fra «bunnen» av Bråtendammen ble kjørt opp på tilhørende eng og et grøntanlegg ble laget. Amfiet ble også laget til nede ved det nye vannspeilet. Bråtendammen er nå ca 1 m lavere enn originalen fra før 1971. Så den innsatsen som alle impliserte gjorde for Bråtendammen tilbake i 1992 var formidabel og det er også grunnen til at vi i dag kan nyte dette friområdet.

Nå er dammen, demningen og hele området rundt opparbeidet og fremstår som et flott parkanlegg.

 RELATERTE TAVLER
< 56 Bjerke-saga >
< 58 Plassen Bråten >
< 68 Kvernhusdalen kraftverk >
< 99 Vannturbinen >