🌿 20 BrĂ„tendammen park

BrÄtendammen park er i dag en fantastisk flott naturperle som er det nÊrmeste Ytre Enebakk kommer et parkanlegg. Dette takket vÊre mange ildsjeler i nyere tid som man kan lese pÄ plakaten pÄ minnesteinen som ble satt opp.

Bilde 1 – BrĂ„tendammen sett mot nord med amfiet i vannkanten. Amfiet ble laget i 1992. Foto: Trym Bergtatt, Oktober 2019.

Historisk sett er det i denne dalen vÊrt drevet industri siden 1300-tallet, da nedskrevet av en biskop. PÄ denne tiden brukte man alle bekker og smÄ vassdrag for industrielt formÄl. Langs Bjerkebekken og over BrÄtendammen har det vÊrt drevet kverndrift, mens kraftverk og sagbruk har vÊrt pÄ nedsiden. Tidlig pÄ 1600-tallet hadde KjÞlstad gÄrd en sag i drift. Den lÄ ved bekken vest for garden.  PÄ denne tiden tok bosetninger seg kraftig opp og det var stor etterspÞrsel etter virke for oppgradering  av kledninger pÄ gardene og husmannsplassene. Kvernhuset skal ogsÄ ha ligget langsmed denne bekken og pÄ Bjerke bruk skal det ligge eksemplarer av gamle kvernsteiner som ble brukt til Ä kverne korn fra gardene som kom opp i gammelnorsk tid.

Bilde 2 – En minnestein er satt opp for Ă„ hedre de som restaurerte og bygde opp BrĂ„tendammen i 1992. (Bildet er konvertert til sort-hvitt for lettere Ă„ kunne leses.) Foto: Trym Bergtatt, Oktober 2019.

I 1971 sprakk demningen i bakkant etter en stor flom. Toppsteinene falt ned pÄ hver side og vannet rant over demningen. Opprinnelig var vannhÞyden opp til ca. den nedre kanten du ser midt i bildet og hele baksiden i bildet var jordmasser. Enden av demningen er forankret i fjell pÄ denne siden, men i bakkant gikk den bare inn i lÞsmassene. Etter storflommen i 1971 raste hele jordvollen ut og store kubikkmasser forsvant nedover i Kvernhusdalen. Etter dette grodde hele stedet igjen og det var bare en bekk i rundt 20 Är.

Bilde 3 – Slik sĂ„ demningen ut fĂžr fjerning av mose ble pĂ„begynt. Foto: Gro Arnberg Thoresen, Enebakk Avis.

Da MjÊr gressbane trengte et vanningsanlegg i 1992 ble en storstilt dugnad startet av gjengen for at DRIV IL skulle fÄ vann til gressbanen. Alt kratt og buskas ble fjernet. En bakvegg av betong ble stÞpt opp selve demningen ble forsterket med betong pÄ innsiden og all ekstra masse fra «bunnen» av BrÄtendammen ble kjÞrt opp pÄ tilhÞrende eng og et grÞntanlegg ble laget. Amfiet ble ogsÄ laget til nede ved det nye vannspeilet.

Bilde 4 – BrĂ„tendammen sĂžrover mot demningen. Trym Bergtatt, Oktober 2019.

BrÄtendammen er nÄ ca 1 m lavere enn originalen fra fÞr 1971. SÄ den innsatsen som alle impliserte utfÞrte pÄ dugnad for BrÄtendammen var formidabel, og det er grunnen til at vi i dag kan nyte dette flotte friomrÄdet.

NÄ er dammen, demningen og hele omrÄdet rundt opparbeidet og fremstÄr som et flott parkanlegg.

ARKEOLOGISKE FUNN 🩕🔎

Privat bruk av metallsĂžker
«En god rolleforstĂ„else og et godt samarbeid mellom private metallsĂžkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsĂžking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sĂžrger for en enhetlig forvaltning i trĂ„d med dagens lovverk.»Â Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her fĂžlger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For Ă„ spare plass, er bildet klippet og limt for Ă„ komprimere relevant innhold.


LINKER & REFERANSER đŸ”—â†—ïž

↗ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsĂžker …  (PDF her.)
↗ MetallsĂžker.no – Retningslinjer for metallsĂžking i Norge

RELATERTE TAVLER đŸ”—âžĄïž

âžĄïž 56 Bjerke-saga
âžĄïž 58 Plassen BrĂ„ten
âžĄïž 68 Kvernhusdalen kraftverk
âžĄïž 99 Vannturbinen