030 Plasser og bruk av Vik

Gården Vik er først nevnt i skriftlige kilder fra 1578, men den ble trolig ryddet helt tilbake i gammelnorsk tid (1050-1350). Da var den delt inn i «Østigarden» og «Vestigarden». Etter Svartedaudens herjinger i perioden 1349-1350, ble gårdene igjen samlet under Vik gård.

Bilde 1 – Hovedbygningen på Vik Hovedgård. Foto: dm.no.

I manntallet for 1664 er «prestens seter Langskog» nevnt som husmannsplass. Langskog var siden plass til Vik. Også Durud, som alt i 1575 er nevnt som plass av Enebakk prestegard, ble siden plass til Vik. Durud hadde vært egen gård før Svartedauden, og fortsatte å ha særskilt skyld ut på 1600/1700-tallet. Durud og Langskog var i 1701 oppført som plasser til prestegarden, men utover 1700-tallet ble de hørende til Vik.

I 1701 var 5 husmenn nevnt på plassene.
Tangen, Grav, Råkan, Kvernstua, og Ola Hansen på hovedgården Vik.

I 1775 hadde Vik hele 17 plasser.
Kvernstua, Bjørnholt, Myra, Bjerkland, Durud, Setra, Bakken, Råkan, Bråten, Nygard, Østre og Vestre Grav, Holdtopp, Tangen, Langskog, Spaningen og Allermer.

I 1865 og i 1875, var det 22 plasser.
Langskog, Østre og Vestre Bråten, Andersrud, Sagbakken, Spanningen, Nygard, Myra, Setra, Kvernstua, Råkan, Allermer, Svensken, Øvre Grav, Tåjet, Bakken, Holdtopp, Tangen, Nedre Grav, Bjerkeland, Durud og Bjørnholt.

I 1891 var det 20 og i 1900 var det 19.
Dette var omtrent tallet på gjenværende husmannsplasser som ble solgt til selveie på 1920-tallet.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Les registreringsrapporten om flere funn på Vik gård …
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 010 Vik Hovedgård
➡️ 191 Svartedauden