51 Bekkevoldbygget

Alf Rånes bygde i 1954 verkstedbygget som vi alle kjenner til – rett før sykehusbakken mot Kopås. Bilverksted med bensinpumper var først drevet av Einar Næss som leide bygget. Deretter tok Knut Myra og Leif Berntsen over lokalene og startet firmaet Bekkevold Auto. Verkstedet gav arbeid til 4 mann.

Bilde 1 – Verkstedbygget fra 1954 har huset mange firmaer siden oppstarten. Enebakk
Byggesenter AS var et av dem. Foto fra dm.no

Alf Rånes flyttet Innkjøpslaget sitt fra Sanner i Dalefjerdingen. I en kort periode var det også et Landbruksverksted her. Enebakk Byggesenter som også hadde videoutleie her, har også hatt tilhold her.

Bilde 2 – Verkstedbygget slik det ser ut i dag. Bensinpumpene er borte, men ellers er mye likt. Foto: Enebakk Avis, Gro Arneberg Thoresen, 04.07.2020.

I 1987 kjøpte Egil Sæther verkstedbygningen fra Alf Rånes og startet SB-bygg AS, senere hetende Sæther Bakeng bygg AS. Sæther Bakeng bygg AS endret navn til Bygg- og Messesystemer AS i 1998 og holder til der i dag. De leier ut et lokale til frisøren Kristins Salong Kristin Torgers. Salongen har vært her siden 1991.

Borthen Gruppen kjøpte opp Messesystemer våren 2022 og endret navnet til Andresen & Borthen AS. De vil fortsette på samme adresse. Bygget vil også bli pusset opp fortløpende i 2022.

GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰
LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER