108 Fossnes & Fridtjof

Johan Strømsborg på Foss solgte jord og skog til Kolbjørn Skaug i 1937. Kolbjørn (1902-1969), giftet seg med Thea Strand fra Finnstad, Flateby i 1930 og de bodde først i leilighet på Østby. De fikk barna: Oddvar (1929-2006), Viggo (1933) og Grethe (1945).

Bilde 1 – Det gamle huset på Fossnes som Kolbjørn bygde i 1938. Dette bildet er tatt ved innflytting i 1938. Foto fra Ove Tajet.

Året etter bygde Kolbjørn huset og flyttet låven fra Foss til Fossnes. Det ble bygd fjøs, stabbur, vedskjul med grisehus og hønsehus. Fossnes var på ca. 80 dekar dyrket mark og 50 dekar skog før noe ble delt opp i nyere tid.

Bilde 2 – Slik så garden Fossnes ut i 1945. Foto fra Ove Tajet.

Fossnes ble landskjent da filmen «Fridtjofs Jul» ble laget i 2006.

Bilde 3 – Bilde fra innspillingen av Fridtjofs Jul på Fossnes i 2006 i en scene med Tommy Körberg og Øyvind Blunk. Foto: Øystein Gamlem, 2006.

Figuren Fridtjof spilt av Øyvind Blunk, dukket opp første gang på Momarkedet i 1991.

Bilde 4 – Her er et bilde tatt under selve innspillingen av en scene. Foto fra Øystein Gamlem, 2006.

Fridtjof er fra Ytre Enebakk, har ei høne som heter Priscilla, og er kjent for sin villmannskjøring med knallerten sin som går på «snabelstoff» og hans frivole omgang med bygdas fruer.

Bilde 5 – Her brenner det gamle hovedhuset fra 1938 ned under filminnspillingen av Fridtjofs Jul fra 2006. Se filmen på link lengre ned på siden. Foto: Øystein Gamlem, 2006.

Det gamle hovedhuset ble brent ned av brannvesenet og handlingen lagt inn i julefilmen fra 2006.

ARKEOLOGISKE FUNN 🔎
LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 16 Sverre Smeds hus >
< 34 Landhandel på Foss >