136 Toppdykker ved Mjær

Toppdykker (Podiceps cristatus) er den største dykkeren i dykkerfamilien observert i Norge, og veier mellom 600-1500 g. Lengden på en voksen er 46-61 cm. Undersiden er hvit, mens oversiden er gråbrun. Den ikler seg en markert halskrave i svartbrunt, med en svart, todelt topp om sommeren.

Bilde 1 – Et Toppdykkerpar knyttes sammen gjennom en fascinerende kurtise med ulike
positurer som fotografene elsker å ta bilder av. Her bygges det reir. Foto: Magne Berg.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har i perioden 1995, 2000 og 2010 utført observasjon og resultatet var:
«Minimum to par gjennomførte vellykket hekking. Par med kull ble observert i nord og midtre deler av vannet. I tillegg ble voksne fugler sett i de midtre og sørlige deler. Observasjon ble gjort av arten i 1995, mens et par hadde tilhold i sør uten at det var noen tegn til hekking i 2000. Arten viser dermed en positiv utvikling i Mjær.»

Bilde 2 – Toppdykker legger 3-6 egg som ruges av begge kjønn i ca. 28 dager. Ungene blir flygedyktige etter 10-11 uker. Foto: Magne Berg.

Toppdykkeren er utbredt over det meste av Eurasia. I Norge var antall hekkende par 300–500 i 1994, og etter det har bestanden holdt seg på samme nivå og hekker hovedsakelig på Østlandet og Jæren. Reiret består av vannplanter og plasseres flytende eller i vannkanten av ferskvann og den er en trekkfugl, men noen overvintrer langs kysten. Den spiser fisk, krepsdyr og insekter. Lyden er latteraktige med nasale grynt og rullende «trrrrrræ» og nebbklapring. Arten er rødlistet som NT (Nær truet) i Norge.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 72 Flora langs Tangenelva >
< 73 Tangenelva’s Rødlistearter >
< 104 Bever i Tangenelva >
< 133 Våtmarkdeltaet Mjær >
< 134 Gråhegre ved Mjær >
< 135 Fiskeørn ved Mjær >
< 137 Enkeltbekkasin ved Mjær >
< 139 Aska på Bjerkeland >