01 Vestby gods

Vestby ble ryddet tidlig på vikingtiden og betyr Vestgarden. Opprinnelig delt i to garder, men etter svartedauden samlet igjen. I 1396 arvet Ragnhild Jonsdotter og Jon Torleifsson hele Vestby og siden Ragnhild var av adelsætta på Holter i Nes, ble Vestby et adelsgods. Gården grenser i øst til Mjær, i vest til Høljern, sør til skog ved Ungerness og nord til Vik ved Kvernstubekken.

Bilde 1 – Flyfoto fra 23.09-1948. Den gamle låven fra 1904 ble tatt av lynnedslag den
19.6-1939 og brant helt ned. Foto: dm.no.

Familien Kamph eide hele Vestby på 1600-tallet og til sammen 43 husmannsplasser, flere sager, 2 møller og 1 teglverk tilhørte gården på det meste. Den staselige hovedbygningen på Vestby gård ble bygget av Maren Kamph (1680–1754) tidlig på 1700-tallet, og er påbygd etter 1760. Fra 1754 tok familien Juel over eierskapet i 150 år.
Axel Gulbranson (1866-1950) eide Vestby fra 1898. Etter en ligningstvist i 1921 om takst, kjøpte kommunen eiendommene. I 1924 ble kommunen tvunget til å selge ut Vik og Vestby pga. økonomi og nedgangstider, men beholdt området hvor Våglia senere ble til.

Bilde 2 – Hovedbygningen på Vestby med begge fløyene sett fra syd. Sokneprest J. N. Wilse skrev i 1763 om hvor fantastisk flott og stor gården var. På slutten av 1800-tallet ble takhøyden hevet til slik vi ser husene i dag. Foto ca. 1960-tallet, dm.no.

Familien Hobøl kjøpte Vestby gods med 350 da. innmark og 1400 da. skog i 1924.

LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 03 Vestby bru >
< 75 Husmannsplassen Østre Kjellgård >
< 132 Husmannsplassen Kastellet >