62 Krysset

Første generasjon med ungdom i Våglia samlet seg på «Krysset» fra slutten av 1970-tallet. «Krysset» ligger ved lekeplassen i Vågliveien/Ekornveien og var samlingspunkt for ungdommen på kveldstid. Her ble det spilt Slåball i gata, Boksen går inne på grusbanen og man lekte gjemsel i vegetasjonen. For ikke å glemme årets første Kaste på stikka ved strømtrafoen.

Bilde 1 – Illustrasjonsbilde fra Kalbakken som viser gutta i gata «kaste på stikka» i Oslo 1964. Foto: dm.no.

Så begynte man å samle seg her på Nyttårsaften og etter hvert som årene gikk – var det flere hundre personer som feiret her. På selve Nyttårsaften parkerte naboene bilene et annet sted, tok inn postkasser og søppelbøtter for ikke å få disse sprengt på Nyttårsaften. Dagen etterpå fylte naboene flere avfallsposer med rakettavfall og ryddet opp. Plassen fikk etter hvert tilnavnet Nyttårsplassen eller Lille Beirut.

I dag er lekeplassen fortsatt der med lekeapparater og grusbane med mål, men som møteplass, har plassen mistet sin storhetstid. Det var opprinnelig 3 andre lekeplasser, men de har kommunen tatt tilbake og brukes til anleggsdrift.

Bilde 2 – Her er lekeplassen med grusbane og lekeapparater slik den fremstår i dag. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Lekeplassene

På Våglia Vel sine sider om lekeplasser finner du informasjon om lekeplasskontaktene, dugnader mm som omhandler de lekeplassene vellet administrerer.

Vennligst respekter at lekeplassene er ment for barn og barns foreldre.
Plassene skal ikke brukes som festplasser og de skal kun brukes i tidsrommet 08:00—22:00. Dette er viktig for barns sikkerhet og naboers kvelds/natte-ro.
Bor du i nærheten av en lekeplass du mener burde vært oppgradert, kan du gjøre følgende:

1. Ta kontakt med styret og beskriv hva du ønsker å gjøre.
2. Hør med naboene om hvem som vil stå som lekeplasskontakt.
3. Arranger dugnad.

Her er vellets lekeplasser:

Lekeplassen i Haresvingen
Lekeplasskontakt: Janne Brunstrøm og Elin Andreassen

Lekeplassen Sløssåsveien
Lekeplasskontakt: Marius Haug

Lekeplassen i Nyttårskrysset
Lekeplasskontakt: Bjørn Ivar Stubberud og Halvard Grindheim

Akebakken, Revefaret
Kontaktperson: William Sheer

Våglia Vel.

Våglia vel ble etablert 25 August 1945, da under navnet ”Ytterbygdens Vel”. Det førte møtet ble holdt på Folkets hus med ti medlemmer tilstede. Det ble satt ned et styre med 5 styremedlemmer. Frits Ungersnes som formann, Kristian Holmsen som nestformann, og tre styremedlemmer; Kristian Bjerkeland, Hans Ekeberg og Fru Asta Kartrud. Varamenn var Einar Berg, Alfred Gran og Hartvik Holmsen. Revisorer var Torger Nilsen og Herman Selstrøm.

Kontingenten for et medlemskap ble først satt til 2 kr pr kvartal, men etter første årsmøte ble den satt ned til 1 kr.

Medlem av vellet kunne man bli om man hadde fast eiendom innenfor vellets område. men siden dette var i etterkrigstiden var det også en begrensning på medlemskap. Den som hadde vært medlem av N.S, eller hadde vist unasjonal holdning under okkupasjonstiden fikk ikke bli medlem. Tvilstilfeller skulle avgjøres av årsmøtet, eller ekstraordinært medlemsmøte.

Det ble laget en visjon om vellets formål:
”Yterbygdens vel har til formaal aa virke til alments beste for Yterbygden og dens invaanere. Vellets virksomhet skal være upolitisk.”

Les resten av Våglia Vel sin historie her

LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER