62 «Krysset»

Første generasjon med ungdom i Våglia samlet seg på «Krysset» fra slutten av 1970-tallet. «Krysset» lå ved lekeplassen i Vågliaveien/Tiurveien og var samlingspunkt for ungdommen på kveldstid. Her ble det spilt «Slåball» i gata, «Boksen går» inne på grusbanen og man gjemte seg i vegetasjonen. For ikke å glemme årets første «Kaste på stikka» ved strømtransformatoren.

Illustrasjonsbilde fra Kaldbakken, Oslo i mars 1964. Bilde hentet fra digitalmuseum.no
Grusbanen hvor fotball, boksen går og slåball ble utført.

Så begynte man å samle seg her på Nyttårsaften og etter hvert som årene gikk – var det flere hundre personer som feiret her. Naboer fylte flere svartsekker med rakettavfall dagen derpå. Plassen fikk
etter hvert tilnavnet «Nyttårsplassen». I dag er lekeplassen/krysset fortsatt der med apparater og grusbane med mål, men som møteplass, har plassen mistet sin glanstid.