62 «Krysset»

Første generasjon med ungdom i Våglia samlet seg på «Krysset» fra slutten av 1970-tallet. «Krysset» ligger ved lekeplassen i Vågliveien/Tiurveien og var samlingspunkt for ungdommen på kveldstid. Her ble det spilt Slåball i gata, Boksen går inne på grusbanen og man lekte gjemsel i vegetasjonen. For ikke å glemme årets første Kaste på stikka ved strømtrafoen.

Illustrasjonsbilde fra Kalbakken, Oslo i mars 1964. Foto fra digitalmuseum.no
Her er lekeplassen med grusbane og leke-apparater slik den fremstår i dag. Foto: Trym Bergtatt.

Så begynte man å samle seg her på Nyttårsaften og etter hvert som årene gikk – var det flere hundre personer som feiret her. På selve Nyttårsaften parkerte naboene bilene et annet sted, tok inn postkasser og søppelbøtter for ikke å få disse sprengt på Nyttårsaften. Dagen etterpå fylte naboene flere svartsekker med rakett-avfall og ryddet opp. Plassen fikk etter hvert tilnavnet Nyttårsplassen eller Lille Beirut.
I dag er lekeplassen fortsatt der med lekeapparater og grusbane med mål, men som møteplass, har plassen mistet sin storhetstid.