78 Husmannsplassen Grasholt

Under arbeid! – Ikke satt ut!

På vestsiden av Grasholtvika ble husmannsplassen Grasholt satt opp på 1600-tallet under Vestby gods. Det står nedskrevet i matrikkel at Kjellgard og Grasholt ble tatt opp som husmannsplasser til Vestby gods på 1600-tallet. I gamle skrifter fra Vik gård fra før Svartedauden er boplassene Kjellgård og Græsholt nevnt. Dette betyr mest sannsynlig at det har bodd folk her helt tilbake i gammelnorsk tid (perioden 1000-1350).

Bilde 1 – Grasholt fra 1920 hvor vi ser Svend Kristiansen med familie. Fra venstre: Svend, Kristian med kona Karoline, sønnene Karl og Sverre samt søsteren Hanna. De skiftet etternavn til Kjelgård senere. Foto: Enebakk bygdebok 3. Photoshoppet av Ove Tajet.

Navnet Græsholt/Grasholt tilsier at dette var et godt sted for jordbruk. På Grasholt ser man at husmennene gikk i arv fra far til sønn  i 200 år – noe som var sjelden på husmannsplasser. En husmannsplass hadde som regel dårlig jord og dersom husmannen døde, ble de gjenværende flyttet ut og en ny husmann fikk kontrakt. (Se på uthevede navn i husmannstabellen under.)

Registrerte husmenn på Grasholt:

  • Haagen Torstensen (1659-1735) g m Siri Knutsdatter (1643-1720)
  • Gudbrand Haagensen (1696-1743) g m Guri Persdatter (1699-1734), 2 gang g m Anne Olsdatter (1690-1747)
  • Haagen Gudbrandsen (1723-1798) g m Anne Christophersdatter (1729-1825)
  • Lars Haagensen (1772-1815) g m Christine Olsdatter (1767-1832)
  • Haagen Larsen (1795-1867) g m Haagine Johannesdatter (1799-1847)
  • Ole Arnesen (1824-1882) g m Anne Haagensdatter (1828-1869)
  • Lars Olsen (1840-1917) g m Helene Nilsdatter (1841-1900)

    Bilde 2 – Gudbrand Haagensen ble gift med Guri Pedersdatter i 1721 og andre gang gift med Anne Olsdatter i 1735. Foto: Trym Bergtatt, da.no.

I 1924 flytter Svend og Karoline Kristiansen med sønnene Kristian og Karl til Kjelgård. Enebakk kommune skjøtet i 1925 Grasholt for 7000 kroner til Magnus Karlsen Fosser. Erling Hobøl (1895-1980) fra Vestby gods kjøpte tilbake Grasholt i 1932. Låven og fjøset stod på nedsiden av hovedhuset og disse falt sammen en gang midt på 1950-tallet. Man kan ennå se spor etter drikkekar for kveget som gikk der frem til da. Huset står den dag i dag og leies ut på åremål.

GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen. For å spare plass, har jeg klippet og limt for å få kun det relevante innholdet mest mulig komprimert.

I 1791 står det skrevet i matrikkelen til Vestby Gods at: «Haagen, Grasholt sår 2 tn. korn, avler 6, før 1 hest, 2 kuer, 3 sauer, må kjøpe 13 tn. korn om året.»
I 1833 ble det avsagt en underrettsdom om delet mellom Ungersnes, Rustad og Vestby. Jørgen Stolt (1787-1866) fra Ungersness frafalt strekningen mot Vestby fra «Chaisegrinden» til Våg. Grasholt skulle deretter tilhøre Vestby, som den hadde tilhørt tidligere.

Bilde 3 – Matrikkeloversikt fra 1838 over gårder i Enebakk og hvem oppsitter var. Jeg har funnet frem Ungersnæs, Westby, Wiik, Rustad vestre og Fos.

En antakelse rundt denne underrettsdom om Grasholt kan være at Hans P. Juel (1772-1836) på Vestby gods spilte bort den delen av eiendommen i et pokerlag på Sagstuen. Her er et utsnitt fra internettsiden til Vestby gods.

«Godset holdt så lenge Helle Juel levet. Men gjelden var blitt stor, og han var ikke før død i 1811, og sønnen kammerråd Hans P. Juel hadde overtatt, at kreditorene meldte seg. Krogsbøl skriver: “Han fik moratorium paa to aar; men det begynte  nu riktig at gaa galt. Han var en lystig fyr: drak og spilte kort. Paa en eneste nat spilte han og tapte alle de planker og bord, som i sommerens løp var opskaaret paa Westbysagene; han sank saa langt ned, at han kunde sitte i kjørestuen i sagstuen og drikke og spille med arbeiderne …. Nu kom falliten saa grundig, at han intet hadde igjen at leve paa.”

Hans P. Juel døde i 1836, men før det var det store Vestbygodset blitt oppdelt:

Rustad ved Langen ble skjenket av Helle Juel til Universitetet det året han døde (1811), samme år som Det Kongelige Frederiks ble grunnlagt. Overdragelsen gikk visstnok senere om. Frasalget av gårdene under Hans P. Juel begynte i 1821 med salget av:
Holt til Hans Clemmetsen Hansen på Østenbøl. Kort etter overtok svigersønnen Hans Oppegaaard gården.

Nedre Berger ble solgt til Tosten Svendsen, som i 1828 skjøtet gården til Ole Hansen.
Gjevelsrud, kjøpt av Svend Kjeldsen visstnok allerede i 1829.
Ungersness ble solgt til Universitetet i 1831, som året etter skjøtet gården til Jørgen Stolt.
Saltvet ble solgt til Martinius Arnesen. Skjøte tinglyst 1831.
Nedre Foss ble solgt til Hans Chr. Hansen på Bjerke. Skjøte 1832. Solgt 1866 til Vik.
Nordre Mysen ble solgt til Johannes Jacobsen. Auksjonsmøte i 1838.»


Avisen «Den17deMai» hadde torsdag 11 september 1924 en notis om bærplukker Kristian Andersen fra Grasholt.

Bilde 4 – Kristian Andersen fra Grasholt var visstnok en rå bærplukker. Foto: Trym Bergtatt, 25.01.2023.
LINKER & REFERANSER 🔗📰
 RELATERTE TAVLER
< 01 Vestby gods >
< 10 Vik Hovedgård >