36 Telefonkiosken som forsvant!

Den røde kiosken forsvant fra bensinstasjonen i Ytre Enebakk da Telenor bestemte seg for å fjerne disse kjente landemerkene landet rundt.
Her ved bensinstasjonen vår ble det skapt mange historier i årenes løp. I dag står kun betongrampa igjen etter at Telenor bestemte seg for
at denne ikke skulle vernes. Alt vi sitter igjen med, er våre minner fra den.

Slik så den altså ut der den stod nederst ved bensinstasjonen. Foto ukjent.
I dag står kun betongrampen igjen. Koblingsboksen og kiosken ble fjernet. Foto: Trym Bergtatt.

 

Telenor har vernet 100 kiosker fordelt over hele landet. Resten er fjernet.