110 Dragehula

Under arbeid!

Ved Dragåsen ved Mjærskaukollen er det en hule.

Bilde 2- Inngangen til Dragehula i dag, sannsynligvis noe sammensunket etter tidligere tiders dynamittbruk. Foto: Hans Kristian Jensen, 2015.

Det har alltid vært myter og sagn om slike huler og sogneprest i Spydeberg, Jacob Nicolay Wilse (1766–1801), ble meget opptatt av Dragehula og han skrev følgende:

Bilde 1 – Jacob Nicolay Wilse. (1766 – 1801).

«Draghullet i Mierskov-Kollen som er af naturlig og uordentlig dannelse, liige ind i fieldet som en indgang neppe 1 mand høy, længere ind kand man nogle steder staa opret, men nogle steder maa man krybe: den angives for uendelig, mulig fordi ingen har tordet begive sig til enden.»

Wilse var her flere ganger og han har beskrevet sitt møte med området i en 200 års framtidsbeskrivelse. Albert Henry Jensen (1911-1999), faren til Hans Kristian Jensen, fortalte at under sølvskjerpingen i Mjærskaukollen på 1920-tallet ble det sprengt i, eller ved Dragehula, og da «sokk hula litt sammen».

Bilde 3 – Folk har vært fascinert av drager og huler siden steinalderen. Her et maleri av Andrei Petrovich Ryabushkin – «At the dragon cave. 1880’s Sketch».

Det kan være forklaringen til at hula i dag ikke har så store dimensjoner som beskrevet av Wilse. Den ligger ca. 210 moh. ved foten av Dragåsen hvor havet på slutten av istiden har stått og vasket og slått, brutt ut stein og grus – slik at hulen har blitt dannet.