110 Dragehula

Under arbeid! – Ikke satt ut!

Ved foten av Dragåsen ved Mjerskaugkollen er det en myteomspunnet hule.

Bilde 1 – Inngangen til Dragehula i dag, sannsynligvis noe sammensunket etter tidligere tiders dynamittbruk. Foto: Hans Kristian Jensen, 2015.

Det har alltid vært myter og sagn om slike huler og sogneprest i Spydeberg, Jacob Nicolay Wilse (1766–1801), ble meget opptatt av Dragehula og han skrev følgende:

Bilde 2 – Jacob Nicolay Wilse. (1766 – 1801).

«Draghullet i Mierskov-Kollen som er af naturlig og uordentlig dannelse, liige ind i fieldet som en indgang neppe 1 mand høy, længere ind kand man nogle steder staa opret, men nogle steder maa man krybe: den angives for uendelig, mulig fordi ingen har tordet begive sig til enden.»

Wilse var her flere ganger og han har beskrevet sitt møte med området i en 200 års framtidsbeskrivelse. Albert Henry Jensen (1911-1999), faren til Hans Kristian Jensen, fortalte at under sølvskjerpingen i Mjærskaukollen på 1920-tallet ble det sprengt i, eller ved Dragehula, og da «sokk hula litt sammen».

Bilde 3 – Folk har vært fascinert av drager og huler siden steinalderen. Her et maleri av Andrei Petrovich Ryabushkin – «At the dragon cave. 1880’s Sketch».

Det kan være forklaringen til at hula i dag ikke har så store dimensjoner som beskrevet av Wilse. Den ligger ca. 210 moh. ved foten av Dragåsen hvor havet på slutten av istiden har stått og vasket og slått, brutt ut stein og grus – slik at en veldig stor bit av fjellet har fått vasket vekk underlaget og en hule har blitt dannet. Selve blokken hviler nå på berggrunnen.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

Boken Spydebergs Beskrivelse fra 1779 beskriver Dragehula.

Bilde 4 – Her et oppslag fra boken “Spydebergs beskrivelser” av 1779, som beskriver Jacob sin fasinasjon av Dragehula. Foto: Trym Bergtatt.
LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Aftenposten Historie (08.03.2023) – En mystisk åskam med dårlig rykte
↗️ Spydeberg Prestegård – Informasjon om Jacob N. Wilse
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 111 Dragåsen bygdeborg
➡️ 112 Sølvskjerpet i Mjerskaugkollen
➡️ 113 Oppmålingstårn Mjerskaugkollen
➡️ 118 Jettegryter Mjerskaugkollen
➡️ 120 Kristofferstein
➡️ 157 Allemannsretten
➡️ 166 Fangstgrop på Mjerskaug