102 Gamle stedsnavn rundt Våg

Her er en liste over gamle navn på lokale steder rundt vannet Våg. Følger du kartet så vil du kunne se hva de forskjellige stedene rundt Våg heter. Dette er stedsnavn som har vært på folks lepper i flere hundre år. Klikk på bildet for fullversjon av kartet.

1. Vestby bru, 2. Luseholmen, 3. Fyrstikkøya, 4. Furuholmen, 5. Nebbet, 6. Kastellet, 7. Skauerholtet/Skovheim, 8. Strandvollen, 9. Øgardsskjæret, 10. Øgardslandet, 11. Kvernstuslora, 12. Vikstranda, 13. Stalldalslora/Fjøsvika.

Illustrasjon 1 – Oversiktskart over Våg med alle stedsnavn. Det røde punktet indikerer plassering av denne tavlen. Illustrasjon av: Trym Bergtatt, 2021.

14. Hella, 15. Viksslora, 16. Apalholen, 17. Grasholtbrua, 18. Langåkeren, 19. Grasholtvika, 20. Sommerfjøset, 21. Gåsøya, 22. Gåseskjæret, 23. Kjelgårdsholmen, 24. Vollene, 25. Stasholmen, 26. Vassjordvika.

Klikk på bildet av kartet over for å se plasseringen av de forskjellige navnene på kartet.

Disse stedsnavnene er navn som man brukte i gamle dager da GPS og kart ikke var allemannseie. Hvor gamle navnene er, er vanskelig å finne ut av, men noen er flere hundre år gamle, og alle har sine små historier rundt sitt opphav. Det hadde vært fint å få vite mer om dem.
Hvor mange kan du navnet på?

Takk til Odd Kristian Bjerkeland (1924-2022) for kart med navn rundt Våg. Med ham forsvant mye gammel historie om Ytterbygda.

ARKEOLOGISKE FUNN 🦕🔎

Privat bruk av metallsøker
“En god rolleforståelse og et godt samarbeid mellom private metallsøkere og forvaltningen, er en forutsetning for at privat metallsøking kommer forskningen og fellesskapet til gode. Dette forutsetter tydelige retningslinjer som sørger for en enhetlig forvaltning i tråd med dagens lovverk.” Les regelverk her.


GAMLE AVISOPPSLAG 🗞📰

Her følger noen gamle avisoppslag som handler om denne tavlen eller tavlens tema. For å spare plass, er bildet klippet og limt for å komprimere relevant innhold.

LINKER & REFERANSER 🔗↗️

Informasjonen på denne siden er skrevet og satt sammen av forskjellige referanser gjengitt i linkene under her.
↗️ Riksantikvaren – Privat bruk av metallsøker …  (PDF her.)
↗️ Metallsøker.no – Retningslinjer for metallsøking i Norge

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

Her er listen med andre relaterte tavler. Da kan du lett manøvrere deg frem til andre tavler med tilvarende tema.
➡️ 003 Vestby bru
➡️ 017 Stasholmen
➡️ 075 Husmannsplassen Østre Kjellgård
➡️ 076 Husmannsplassen Vollene
➡️ 132 Husmannsplassen Kastellet