102 Gamle stedsnavn rundt Våg

Her er en liste over gamle navn på lokale steder rundt vannet Våg. Følger du kartet så vil du kunne se hva de forskjellige stedene rundt Våg heter. Dette er stedsnavn som har vært på folks lepper i over 100 år, men det er vel ikke så mange unge som kan de i dag.

  1. Vestby bru
  2. Luseholmen
  3. Furuholmen
  4. Nebbet
  5. Kastellet
  6. Skauerholtet/Skovheim
  7. Strandvollen
  8. Øgardsskjæret
  9. Øgardslandet
  10. Kvernstuslora
  11. Vikstranda
  12. Stalldalslora
  13. Hella
  14. Viksslora
  15. Apalholen
  16. Grasholtbrua
  17. Langåkeren
  18. Grasholtvika
  19. Sommerfjøset
  20. Gåsøya
  21. Gåseskjæret
  22. Kjelgårdsholmen
  23. Vollene
  24. Stasholmen
  25. Vassjordvika
Illustrasjon 1 – Oversiktskart over Våg med alle stedsnavn. Det røde punktet indikerer plassering av denne tavlen. Illustrasjon av: Trym Bergtatt.

Klikk på bildet av kartet over for å se plasseringen av de forskjellige navnene på kartet.

Disse stedsnavnene er over 100 år gamle og alle har sine små historier rundt sitt opphav. Det hadde vært fint å få vite mer om dem.
Hvor mange kan du navnet på?