137 Enkeltbekkasin ved Mjær

I Mjærdeltaet er det sett Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) – en mellomstor vadefugl med et langt nebb. Den er omtrent 25-27 cm lang og veier ca. 110 g.
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har i perioden 1995, 2000 og 2010 utført observasjoner ved Mjær og resultatene var:
«Spill ble observert 22.06.10 og to individer ble sett i de nordlige områder 23.08.10. Vanskelig å si hvorvidt dette indikerer hekking, men det er første gang under de tre undersøkelsene hvor arten har blitt observert midtsommers. Observasjonen fra 23.08.10 kan ha vært fugler på høsttrekk. Ingen individer ble sett i 1995, mens to individer ble observert under høsttrekket 2000. En må vel ut fra dette si artens status er uforandret siden forrige undersøkelse.»

Bilde 1 – Fjærdrakten til Enkeltbekkasinen har 4 lyse striper på ryggsiden og er brunspraglet, har ren hvit buk og stjerten er nesten uten hvitt, som er forskjellen fra dobbeltbekkasinen. Foto: © Jari Peltomäki, Finland 2008.

Enkeltbekkasinen er den vanligste trekkfuglene våre. Den liker åpne og fuktige områder, men også åpen skog. Hannen forsvarer hekkeområdet tidlig på våren. Redet legges i en bakkegrop og er av strå og blader. Høna ruger på 4 egg i mai-juni i 18-20 døgn. Ungene forlater redet rett etter klekkingen og er flyvedyktige etter 20 dager.

Bilde 2 – Enkeltbekkasinen livnærer seg først og fremst på mark, men tar også insekter og andre smådyr. Den spiser også en del frø. Foto: Jens Erik Nygaard, 29.09.2018.

Foreldrene deler på fôringen de første dagene. Hvis du skremmer en enkeltbekkasin hører du et hest «tschær» i det den flyr av sted.

Her er en morsom navneblanding for Skandinavia om du skulle finne på å snakke om Enkeltbekkasin med dine Svenske eller Danske venner.

Bilde 2 – Språkvansker mellom Skandinaver. Foto: Trym Bergtatt, 2021.
LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 72 Flora langs Tangenelva >
< 73 Tangenelva’s Rødlistearter >
< 104 Bever i Tangenelva >
< 133 Våtmarkdeltaet Mjær >
< 134 Gråhegre ved Mjær >
< 135 Fiskeørn ved Mjær >
< 136 Toppdykker ved Mjær >
< 139 Aska på Bjerkeland >