137 Enkeltbekkasin ved Mjær

I Mjærdeltaet er det sett Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) – en mellomstor vadefugl med et langt nebb. Den er omtrent 25-27 cm lang og veier ca. 110 g.
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har i perioden 1995, 2000 og 2010 utført observasjoner ved Mjær og resultatene var:
«Spill ble observert 22.06.10 og to individer ble sett i de nordlige områder 23.08.10. Vanskelig å si hvorvidt dette indikerer hekking, men det er første gang under de tre undersøkelsene hvor arten har blitt observert midtsommers. Observasjonen fra 23.08.10 kan ha vært fugler på høsttrekk. Ingen individer ble sett i 1995, mens to individer ble observert under høsttrekket 2000. En må vel ut fra dette si artens status er uforandret siden forrige undersøkelse.»

Bilde 1 – Fjærdrakten til Enkeltbekkasinen har 4 lyse striper på ryggsiden og er brunspraglet, har ren hvit buk og stjerten er nesten uten hvitt, som er forskjellen fra dobbeltbekkasinen. Foto: © Jari Peltomäki, Finland 2008.

Enkeltbekkasinen er den vanligste trekkfuglene våre. Den liker åpne og fuktige områder, men også åpen skog. Hannen forsvarer hekkeområdet tidlig på våren. Redet legges i en bakkegrop og er av strå og blader. Høna ruger på 4 egg i mai-juni i 18-20 døgn. Ungene forlater redet rett etter klekkingen og er flyvedyktige etter 20 dager.

Bilde 2 – Enkeltbekkasinen livnærer seg først og fremst på mark, men tar også insekter
og andre smådyr. Den spiser også en del frø. Foto: Magne Berg, Mjærdeltaet, 04.05.2017.

Foreldrene deler på fôringen de første dagene. Hvis du skremmer en enkeltbekkasin, hører du et hest «tschær» i det den flyr av sted. Alle lyder svært karakteristiske. I sangflukt stuper hannen i flukt, (ofte fra stor høyde) og setter de ytterste stjertfjærene i vibrasjon og skaper en trolsk, brekende vibrerende lyd. Nede på bakken brukes ofte et mekanisk kraftig «tika-tika-tika«. Ved oppflukt utstøtes nesten alltid et eller flere hese, korte «twæt» som gir inntrykk av å bli «presset» ut.

DYRELYDER 🦆🦫

Hør lyden av Enkeltbekkasin her:

Fra fugleportalen Fuglevennen står det mye informasjon om hvor fuglen Enkeltbekkasin er observert, statistikk og bilder fra fuglevenner i Norge.


Her er en morsom navneblanding for Skandinavia om du skulle finne på å snakke om Enkeltbekkasin med dine svenske eller danske venner.

Bilde 2 – Språkvansker mellom Skandinavere. Foto: Trym Bergtatt, 2021.
MOBILAPPER 🌳🌺
Dersom du er interessert i å lære mer om Fauna og Flora når du er ute på tur her i Ytterbygda, kan jeg anbefale deg å laste ned en app som du kan bruke for å artsbestemme planter og dyr du tar bilder av.
Mobilappen heter Artsorakelet og kan lastes ned for Android telefoner her eller for iPhone her.
LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ Enebakk Avis (03.09.2020) – Dette er Enebakks kommunefugl … (PDF her)
↗️ Enebakk Avis (29.07.2020) – Bekymret over koronapress på våtmarksfugler … (PDF her)
↗️ Enebakk Avis (17.08.2019) – Oppfølging av klima- og miljøplan 2019-2023
↗️ NIBIO (02.02.2020) – Våtmarkene – oaser for fugler og insekter
↗️ Miljødirektoratet (13.12.2012) – Nordre Øyeren naturreservat i Enebakk, Fet og Rælingen .. (PDF)
↗️ NOF (01.11.2010) – Vannskikjøring på Mjær – Konsekvenser for fuglelivet … (PDF)
↗️ Siste sjanse (01.03.2006) – Viltkartlegging i Enebakk kommune … (PDF)
↗️ NOF (15.10.2000) – Vannskikjøring på Mjær og konsekvenser for fuglelivet … (PDF)
↗️ BirdID Nord University – Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 133 Våtmarkdeltaet Mjær
➡️ 134 Gråhegre ved Mjær
➡️ 135 Fiskeørn ved Mjær
➡️ 136 Toppdykker ved Mjær
➡️ 138 Storskarv ved Mjær
➡️ 141 Sangfugler ved Tangenelva
➡️ 143 Sivspurv ved Mjær
➡️ 144 Rørsanger ved Mjær
➡️ 145 Vipe ved Mjær
➡️ 146 Fossekall i Tangenelva
➡️ 156 Svaner ved Mjær
➡️ 162 Strandsnipe ved Mjær