135 Fiskeørn ved Mjær

Fiskeørn er eneste art i fiskeørnfamilien (Pandionidae) i ordenen haukefugler, og er en hekkefugl ved ferskvann i lavere strøk over store deler av Sør-Norge.
I nordenden av Mjær der deltaet fra Tangenelva renner ut – er det et yrende våtmarksområde, og her er fiskeørn observert i flere tiår.

Bilde 1 – Her er en fiskeørn som kretser over Mjær etter fisk. Det er hekkende par her hvert år. Den er 55 – 58 cm lang og veier 1,1 – 2,1 kg. Foto: Magne Berg, 21.04.2016.

Den ser ut som en hønsehauk men med vingespenn på 1,6 – 1,8m. Fiskeørn flyr med langsomme vingeslag med særpreget knekk på vingene. Kroppens underside er nesten helt hvit mens oversiden er mørk med hvitt hode. Den spiser hovedsakelig fisk og stuper ned og fanger den med sine gripeklør. Ytre framtå kan dreies bakover slik at den har to klør på hver side av byttet. Reir bygges i toppen av frittstående furutrær og det legges 2-4 egg.

Bilde 2 – Fiskeørn har sylskarpt syn og kan spotte fisk under overflaten fra høyt hold. Foto: Magne Berg, 21.04.2016.

Fiskeørnen ble totalfredet i 1962 og trekker til Middelhavet og Vest-Afrika. Bestanden her er anslått til 150-200 par, men ble nesten utryddet på 1930-40-tallet.
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har i perioden 1995, 2000 og 2010 utført observasjon og resultatet var:
«Ett individ på næringssøk i nord og ett overflygende individ i de midtre deler 31.05.10 kan ha vært samme individ. Dette var eneste observasjon av arten. Fiskeørn har hekket i områdene rundt Mjær i flere år og bruker Mjær som fiskeplass. Jeg har ingen opplysninger om hekking i år, men fiskeørnas status synes å være den samme som ved de to foregående undersøkelsene.»

Bilde 3 – Fiskeørn med en gjedde i klørne fra Mjær. Foto: Magne Berg, 21.04.2016.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har utarbeidet et informasjonsskriv om hvor viktig det er å ta vare på fuglelivet i naturen. De har tildelt en fugl til hver kommune i Oslo og Akershus som er truet i sitt område for å belyse kravet om vern. Enebakk kommune er tildelt fiskeørn.

Bilde 4 – Denne gjedden er nå på vei til redet slik at årets unger kan spise. Foto: Magne Berg, 21.04.2016.
LINKER & REFERANSER 🔗📰
RELATERTE TAVLER
< 72 Flora langs Tangenelva >
< 73 Tangenelva’s Rødlistearter >
< 104 Bever i Tangenelva >
< 133 Våtmarkdeltaet Mjær >
< 134 Gråhegre ved Mjær >
< 136 Toppdykker ved Mjær >
< 137 Enkeltbekkasin ved Mjær >
< 139 Aska på Bjerkeland >