135 Fiskeørn ved Mjær

Fiskeørn (Pandion haliaetus) er eneste art i fiskeørnfamilien i ordenen haukefugler, og er en hekkefugl ved ferskvann i lavere strøk over store deler av Sør-Norge.
I nordenden av Mjær der deltaet fra Tangenelva renner ut – er det et yrende våtmarksområde, og her er fiskeørn observert i flere tiår.

Bilde 1 – Her er en fiskeørn som kretser over Mjær etter fisk. Det er hekkende par her hvert år. Den er 55 – 58 cm lang og veier 1,1 – 2,1 kg. Foto: Magne Berg, 21.04.2016.

Den ser ut som en hønsehauk men med vingespenn på 1,6 – 1,8m. Fiskeørn flyr med langsomme vingeslag med særpreget knekk på vingene. Kroppens underside er nesten helt hvit mens oversiden er mørk med hvitt hode. Den spiser hovedsakelig fisk og stuper ned og fanger den med sine gripeklør. Ytre framtå kan dreies bakover slik at den har to klør på hver side av byttet. Reir bygges i toppen av frittstående furutrær og det legges 2-4 egg.

Bilde 2 – Fiskeørn har sylskarpt syn og kan spotte fisk under overflaten fra høyt hold. Foto: Magne Berg, 21.04.2016.

Fiskeørnen ble totalfredet i 1962 og trekker til Middelhavet og Vest-Afrika. Bestanden her er anslått til 150-200 par, men ble nesten utryddet på 1930-40-tallet.
Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har i perioden 1995, 2000 og 2010 utført observasjon og resultatet var:
«Ett individ på næringssøk i nord og ett overflygende individ i de midtre deler 31.05.10 kan ha vært samme individ. Dette var eneste observasjon av arten. Fiskeørn har hekket i områdene rundt Mjær i flere år og bruker Mjær som fiskeplass. Jeg har ingen opplysninger om hekking i år, men fiskeørnas status synes å være den samme som ved de to foregående undersøkelsene.»

Bilde 3 – Fiskeørn med en gjedde i klørne fra Mjær. Foto: Magne Berg, 21.04.2016.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) har utarbeidet et informasjonsskriv om hvor viktig det er å ta vare på fuglelivet i naturen. De har tildelt en fugl til hver kommune i Oslo og Akershus som er truet i sitt område for å belyse kravet om vern. Enebakk kommune er tildelt fiskeørn.

Bilde 4 – Denne gjedden er nå på vei til redet slik at årets unger kan spise. Foto: Magne Berg, 21.04.2016.

Fiskeørnen roper med sekvenser av korte, klare og myke fløytetoner. Gjerne først med stigende tone og styrke så med noen avsluttende lavere rop.

DYRELYDER 🦆🦫

Hør lyden av Fiskeørn her:

Fra fugleportalen Fuglevennen står det mye informasjon om hvor fuglen Fiskeørn er observert, statistikk og bilder fra fuglevenner i Norge.

MOBILAPPER 🌳🌺
Dersom du er interessert i å lære mer om Fauna og Flora når du er ute på tur her i Ytterbygda, kan jeg anbefale deg å laste ned en app som du kan bruke for å artsbestemme planter og dyr du tar bilder av.
Mobilappen heter Artsorakelet og kan lastes ned for Android telefoner her eller for iPhone her.
LINKER & REFERANSER 🔗↗️

↗️ Enebakk Avis (03.09.2020) – Dette er Enebakks kommunefugl … (PDF her)
↗️ Enebakk Avis (29.07.2020) – Bekymret over koronapress på våtmarksfugler … (PDF her)
↗️ Enebakk Avis (17.08.2019) – Oppfølging av klima- og miljøplan 2019-2023
↗️ NIBIO (02.02.2020) – Våtmarkene – oaser for fugler og insekter
↗️ Miljødirektoratet (13.12.2012) – Nordre Øyeren naturreservat i Enebakk, Fet og Rælingen .. (PDF)
↗️ NOF (01.11.2010) – Vannskikjøring på Mjær – Konsekvenser for fuglelivet … (PDF)
↗️ Siste sjanse (01.03.2006) – Viltkartlegging i Enebakk kommune … (PDF)
↗️ NOF (15.10.2000) – Vannskikjøring på Mjær og konsekvenser for fuglelivet … (PDF)
↗️ BirdID Nord University – Fiskeørn (Pandion haliaetus)

RELATERTE TAVLER 🔗➡️

➡️ 133 Våtmarkdeltaet Mjær
➡️ 134 Gråhegre ved Mjær
➡️ 136 Toppdykker ved Mjær
➡️ 137 Enkeltbekkasin ved Mjær
➡️ 138 Storskarv ved Mjær
➡️ 141 Sangfugler ved Tangenelva
➡️ 143 Sivspurv ved Mjær
➡️ 144 Rørsanger ved Mjær
➡️ 145 Vipe ved Mjær
➡️ 146 Fossekall i Tangenelva