38 Husmannsplassen Bjerkeland

Denne plassen under Vik hovedgård ble bygd øst for husmannsplassen Durud tidlig på 1700-tallet og kan være nytt navn for den gamle plassen Bjørnebekk fra 1711. En kar ved navn Ole, hadde i 1740 sønnen Morten til dåp, og er den første nedtegnelsen fra denne husmannsplassen. Fra gammelt av gikk Kongeveien til Christiania forbi denne plassen og det er antydet at det var en skysstasjon her. Det er funnet rester etter en tidligere hustufter bak dagens gamle hovedhus.

Bilde 1 – Gammelt foto av husmannsplassen Bjerkeland hvor man ser låven i bakkant. Den brant for øvrig ned i 1969. Foto: Ole Bjerkeland.

Registrerte husmenn på plassen sortert etter ca. årstall var:

  • 1770-1805 – Peder Hansen (1741-?) g m Kirsten Pedersdatter (1743-?)
  • 1805-1825 – Hans Mikkelsen (?-?) g m Berte Johannesdatter (?-?)
  • 1825-1865 – Samuel Pedersen (1792-1875) g m Ragnhild Jensdatter (1790-1858)
  • 1865-1885 – Hans Anthon Baltsersen (1832-1890) g m Marie Samuelsdatter (1830-1874)
  • 1885-1900 – Johan Kristoffersen (1862-1939) g m Anne Marie Christiansdatter (1864-1943)
Bilde 2 – Flyfoto fra Widerøe sin samling da de fløy en vakker sommerdag i 1954. Veien til venstre for låven går mot Bjørnholt og veien til høyre går mot Durud, og Foto: Ole Bjerkeland.

Plassen er på ca. 50 dekar innmark og ca. 100 dekar skog. Fjøs og tilhørende låve gikk med i en brann i 1969 og er helt fjernet.

Bilde 4 – Et gammelt bilde fra toppen mot Durud hvor man ser låven til Bjerkeland en vakker vinterdag. Det ser ut som et nostalgisk julekort. Foto: Ole Bjerkeland.

I 1924 solgte Enebakk kommune plassen til Karl Martinsen for kr. 15.000. Karl Nicolai Martinsen Bjerkland (1883-1973) g m Berte Marie Johannesdatter (1880-1960) skjøtet plassen til sin bror Trygve Martinius Martinsen (1889-1967) g m Johanne Torbjørg Torgersen (1901-1963) i 1937.

Bilde 5 – Den gamle husmannsplassens hovedhus står der ennå – om ikke noe forfallent. Foto: Trym Bergtatt, 2019.

Det gamle huset – om ikke noe forfallent, står den dag i dag. Nytt hovedhus ble bygd i 1973 vest på eiendommen.

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >
< 139 Aska på Bjerkeland >