38 Husmannsplassen Bjerkeland

Denne plassen under Vik Hovedgård ble bygd øst for Durud tidlig på 1700-tallet og man tror at denne plassen er nytt navn for Bjørnebekk fra 1711. Ola Bjerkeland hadde sønnen Morten til dåp i 1740 som er den første nedtegnelsen fra plassen.

Den gamle husmannsplassens hovedhus står der ennå – om ikke noe forfallent. Foto: Trym Bergtatt.

Enebakk kommune solgte plassen til Karl Martinsen 1 1924 for 15 000 kroner. Eiendommen er på ca. 50 dekar innmark og ca. 100 dekar skog. Det gamle huset står den dag i dag, men fjøs og låve gikk med i en brann i 1969. Nytt hus ble bygd i 1973 vest på eiendommen.

 RELATERTE TAVLER
< 10 Vik Hovedgård >
< 30 Skafthulløks fra Steinalderen >
< 31 Husmannsplassen Kvernstua >
< 32 Husmannsplassen Bjørnholt >
< 39 Husmannsplassen Råkan >
< 47 Husmannsplassen Nedre Grav >
< 50 Durud – funnsted fra istiden >
< 66 Husmannsplassen Tangen >
< 71 Husmannsplassen Tåjet >
< 80 Husmannsplassen Andersrud >
< 85 Husmannsplassen Sagbakken >